PL EN


2014 | 2 | 115-132
Article title

Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej

Content
Title variants
EN
Sensual marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja marketingowa to całokształ działań związanych z kreowaniem idei o firmie i jej ofercie oraz przekazywaniem tych idei różnym grupom społecznym funkcjonującym w otoczeniu przedsiębiorstwa. Komunikowanie się z otoczeniem jest zjawiskiem wysoce dynamicznym, obserwować więc można systematyczny rozwój nowych form komunikacji marketingowej, takich jak: komunikacja internetowa, mobilna, marketing wirusowy, szeptany, marketing partyzancki, advergaming, ambush marketing. Relatywnie nowym narzędziem wspierania procesu komunikacji marketingowej jest sensoryczne oddziaływanie na zmysły klienta, definiowane jako marketing sensorycznego.Istotą marketingu sensorycznego jest holistyczne oddziaływanie na ludzkie zmysły i dostarczanie odbiorcom różnych doświadczeń zmysłowych. Działania z zakresu marketingu sensorycznego w przemyslany i całościowy sposób powinny angażować wszystkie zmysły potencjalnych nabywców, wywoływanie określone reakcje emocjonalne oraz konkretne zachowania, co finalnie przekłada się na zwiększenie poziomu świadomosci marki, przywiązanie do marki oraz zwiększenie efektywności procesu sprzedaży.
Year
Volume
2
Pages
115-132
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Andruszkiewicz K. (2011), Aromamarketing w budowaniu wartości dla klienta, „Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia” nr 47, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hill D. (2010), Emocjonomika, Dom Wydawczy Rebis, Poznań.
 • Hulten B., Broweus N., Dijk van M. (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 • Kucharczyk M. (2012), Marketing sensoryczny, czyli jak zaangażować pięć zmysłów konsumenta, http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/985, dostęp dnia 30.03.2014.
 • Lindstrom M. (2005), Brand sense. Build Powerful Brands Through Touche, Taste, Smell, Sight and Sound, Free Press, New York.
 • Lindstrom M. (2009 a), Brand sense – marka pięciu zmysłów, Helion, Gliwice.
 • Lindstrom M. (2009 b), Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Małysa-Kaleta A., Michałowska A. (2006), Ekspansja czy regresja marketingowa?, PWE, Warszawa.
 • Michalik M., Pilarczyk B. (2006), Komunikacja marketingowa (promocja), w: Kompendium wiedzy o marketingu, Mruk H., Pilarczyk B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Percy, L. (2008), Strategic Integrated Marketing Communication Theoryand practice, Elsevier.
 • Potrykus-Wincza A. (2013), Marketing na pięć zmysłów, Gazeta Fi- nansowa Online, http://www.gf24.pl/13658/marketing-na-piec-zmys-low, dostęp dnia 11.04.2014.
 • Potrykus-Wincza A. (2014), Multisensoryczne hotelarstwo, http://www.horecanet.pl/Multisensoryczne-hotelarstwo,wiadomosc,27,marzec, 2014.aspx, dostęp dnia 11.04.2014.
 • Richards T. (2009), Smart Sales People Don’t Advertise: 10 Ways To Out Smart Your Competition With Guerilla Marketing, Richard Stowell Enterprises, Ohio.
 • Szymoniuk B. (2006), Komunikacja marketingowa. Istota i proces jej projektowania, w: Komunikacja marketingowa, Szymoniuk B. (red.), PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-573596da-92c8-4ecb-80f4-b58b786cea5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.