PL EN


2012 | 2 | 63-74
Article title

МОДЕЛЬ ЗНАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Content
Title variants
PL
MODEL WIEDZY DLA RÓŻNYCH OBSZARÓW PRZEDMIOTÓW PEDAGOGA-INŻYNIERA
Languages of publication
PL RU
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę podejścia do budowy modelu specjalisty, szczególnie modelowania wiedzy dla różnych obszarów przedmiotów. Opracowano pięć elementów modelowania wiedzy pedagoga inżyniera przedmiotu „Technologie intelektualne zarządzania podejmowaniem decyzji”, który jest wykładany studentom Wydziału Inżynierii Pedagogicznej, specjalności „Przygotowanie zawodowe. Technologie komputerowe”. Najbardziej uniwersalne w modelach; to, co spełnia wymagania i stosunkowo łatwo dostosować do każdego obszaru przedmiotu, jest semantyzm i konstrukcja modeli.
RU
В статті проведено аналіз підходів до побудови моделі фахівця, зокрема моделювання знань для предметних областей. Розроблено п’ятикомпонентну модель знань інженера-педагога предметної області навчального курсу «Інтелектуальні технології управління прийняття рішень», що викладається студентам інженерно-педагогічного факультету за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Найбільш універсальними, що відповідають вимогам та відносно легко налаштовуються на конкретну предметну область є семантична та фреймова моделі.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet w Tarnopolu (Ukraina)
References
  • Гуменюк Т.Б. Моделювання в педагогічній діяльності / Гуменюк Т.Б. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. – 2010. №3. – С.66-72.
  • Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; [гол. ред. В.Г.Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  • Євсеєва О.Г. Моделювання навчальної предметної області / О.Г.Євсеєва // Штучний інтелект. – 2009. №1. – С.79-86.
  • Крисилов В.А. Сравнительный анализ моделей представления знаний в интелликтуальных системах // В.А.Крисилов, С.М.Побережник, Р.А.Тарасенко // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса. 1998. – Вып. 2. – С. 45-49.
  • Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.
  • Любченко В.В. Модели знаний для предметных областей учебных курсов / В.В.Любченко // Искусственный интеллект. – 2008. №4. – С. 458-462.
  • Пономарьов О.С. Модель спеціаліста як джерело вибору та обгрунтування змісту професійної освіти: текст лекції / О.С.Пономарьов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 58с.
  • Штофф В.А. Моделирование и философия / Виктор Александрович Штофф. – М.: Наука, 1966. – 322с.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-573682fb-8ed1-4a39-a51d-e536d53796fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.