PL EN


2016 | 125 | 183-190
Article title

Działalność kościoła irkuckiego od 1825 do 1855 roku

Content
Title variants
EN
The activity of the church in Irkutsk in 1825-1855
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono dzieje kościoła katolickiego w Irkucku w latach 20-50. XIX wieku w tym również stosunek władz syberyjskich do powstania świątyni. Na podstawie metryk oszacowano liczbę osób katolickiego wyznania, którzy w tym czasie znajdowali się w dalekim Irkucku. Przedstawiono relacje naocznych świadków: zesłańców politycznych i mieszkańców miasta o księżach, odprawianych mszach i świętach religijnych. Sporo uwagi poświęcono roli kościoła katolickiego i jego przeogromnemu znaczeniu w życiu zesłańców politycznych i powstającej Polonii irkuckiej.
EN
The article discusses the history of the Catholic Church in Irkutsk between the 1820s and the 1850s as well as the attitude of the Siberian authorities to the erection of the church. On the basis of birth certificates the number of people of Catholic faith in Irkutsk has been determined. The article presents accounts of eyewitnesses - politi-cal exiles and the inhabitants of the city - of priests, masses and religious festivities. A lot of attention has been devoted to the role of the Catholic Church and its great importance in the lives of the political exiles and the emerging Polish community
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Biełogołowyj N. A., Wospominanija i drugieje stat’i, Moskwa 1897.
 • GAIO, F. 297, Op. 1, D. 6, L. 2-2ob.-3. Kniga na zapisku dobrowolnych prinosze-nij w pol’zu irkutskoj rimsko-katolicieskoj prichodskoj cerkwi za 1850 god.
 • GAIO, F. 297, Op. 1, D. 16, L. 16-16ob-17-17ob-18. Spiski prichożan irkutskogo rimsko-katolicieskogo prichoda za 1854-1858.
 • GAIO, F. 297, Op. 1, D. 48, L. 2-2ob-3-3ob-4-4ob-5. Spiski prichożan irkutsko-go rimsko-katolicieskogo prichoda za 1866-1867.
 • Gawriłowa N. I., Obsiestwiennyj byt gorożan Irkutskoj gubernii, Irkutsk 2014.
 • Glaubicz Sabiński J., Dziennik Syberyjski, t. 1-2, Warszawa 2009.
 • Janik M., Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928.
 • Irkutskaja letopis 1661-1940, sost. J. P. Kołmakow, Irkutsk 2003.
 • Kalinowski J., Wspomnienia 1835-1877, Lublin 1965.
 • Kijas A., Polacy w Irkucku [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 2. Toruń 2003.
 • Librowicz Z., Polacy w Syberii, Kraków 1884.
 • Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław 1978.
 • Natiaganow N., Gława iż kamiennoj letopisi Irkustka, [w:] „Wostoćno-Sibirskaja prawda”, 13.04.1991.
 • Nowyj encyklopiedicieskij słowar’, t. 24, Spb 1915.
 • Ob utraciennych sznurowych knigach dla sbora dobrowolnych prinoszenij. Ra-sporiażenia nacialstwa. Irkutskije Gubiernskiej Wiedomosti, nr. 13, 8.08.1857.
 • Obzor irkutskoj gubernii za 1892 god, Irkutsk 1893.
 • Opłakańska R., Kościół katolicki jako czynnik kształtowania polskiej diaspory na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Kościół Katolicki na Syberii. Hi-storia-Współczesność-Przyszłość, Wrocław 2002
 • Pamietnaja kniżka Irkutskoj gubernii na 1861 god, Irkutsk 1861.
 • RGIA, F. 1282, Op. 2, D. 2014, L. 3ob-5ob.
 • Szostakowicz B. S., Zdanije rimsko-katolicieskogo kostioła w Irkutskie: istorija soorużenia i posledujusich pieriestrojek, [w:] „Zemla irkutskaja”, nr 2, 2005.
 • Syberia jako część Archidiecezji Mohylewskiej, „Przegląd Katolicki”, nr 18, 1863.
 • Zamek-Gliszczyńska A., Misja jezuicka w Irkucku 1811-1820, [w:] „Przegląd Powszechny”, nr 2/834, 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-573ad239-5d91-4226-bed6-e596f76c6790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.