PL EN


2012 | 5 | 3(16) | 177-200
Article title

Współczesna organizacja wobec wyzwań XXI wieku. Nowa rola działu personalnego

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowej roli działu personalnego we współczesnych organizacjach. Omówiono w nim najważniejsze, aczkolwiek nie jedyne, czynniki nowoczesnego rozwoju organizacji. Przedstawiono współczesne trendy zmian w przedsiębiorstwach przy uwzględnieniu charakterystyki globalnego rynku i jego stałej płynności. Zwrócono także uwagę na kluczowe znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi, jako strategicznego czynnika rozwoju. Powstawanie nowych form pracy oraz nieustanna ewolucja zmuszają nas do przewartościowań, zwłaszcza na poziomie roli funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Wszystkie te czynniki wskazują na jasno, jak wielki postęp przeszła organizacja i jakie stawiane są przed nią wymagania. Rozwój w przyszłości zależy od analizy przeszłości. Z tego względu w publikacji opisano także rys historyczny przemian działu personalnego firmy, uwzględniają przy tym tendencje rozwoju zwłaszcza od okresu „rewolucji przemysłowej”, będącej kamieniem milowym w odkrywaniu nowego znaczenia organizacji. Wskazano także na nowe zadania i rolę działu personalnego firmy. Dział ten nabrał zupełnie nowego, wręcz strategicznego znaczenia i to właśnie od jego organizacji, struktury i odpowiedniego zarządzania, zależy w ogromnym stopniu sukces przedsiębiorstwa. Stały rozwój kadr i długofalowe plany opierać się muszą na fachowej i kompleksowej wiedzy oraz wzajemnej współpracy wszystkich elementów organizacji. Funkcja personalna z biegiem czasu stała się nadrzędną funkcją przedsiębiorstwa, a jej strategiczne znaczenie jest dzisiaj niezaprzeczalne. Pracownik to najważniejsze dobro i jako takie musi zostać w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystane, uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich stron.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
References
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – Kreator – Inspirator. Katowice 2000
 • Armstrong M., Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menadżerów liniowych, przeł. G. Skoczylas. Poznań 2007
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, przeł. A. Hędrzak,M. Patkaniowski, J. Pers, I. Podsiadło, A. Unterschuetz, L. Wójcik, wyd. IV. Kraków 2007
 • Bańka W., Zarządzanie personelem: teoria i praktyka. Toruń 2000
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław 2003
 • Górecka K., Ewolucja funkcji personalnej zarządzania zasobami ludzkimi, tekst pobrany ze strony internetowej www.21.edu.pl/ks/3/117.doc, (pobrano 23.04. 2011 r.)
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński. Warszawa 1998
 • Kostera M., Zarządzanie personelem. PWE. Warszawa 2000
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa 2010
 • Lipka A., Strategie personalne firmy. Kraków 2000
 • Matthews J. J., Megginson D., Surtees M., Rozwój zasobów ludzkich, tłum. A. Czardybon, M. Strzelecka. Gliwice 2009
 • Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Studium przypadków, red. A. Pocztowski. Kraków 2004
 • Piotrkowski K., Organizacja i zarządzanie. Warszawa 2001
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Warszawa 2003
 • Rogowski W., Błędna „5” outsourcingu, (w:) „CIO Magazyn Dyrektorów IT”. Warszawa, 2006
 • Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, wyd. III. Warszawa 2009
 • Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem. Kraków 2000
 • Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań 2007
 • Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, 2006
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński. Warszawa 2006
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. S. Borkowska. Warszawa 2007
 • www.21.edu.pl
 • www.egospodarka.pl
 • www.haygroup.pl
 • www.gazetapraca.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-573c10a1-fe15-4bcd-97cc-40ad58a50872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.