PL EN


2018 | 45 | 1(20T) Informacja o zawodach funkcjonujących na rynku pracy – w kierunku zwiększania zatrudnialności | 10-15
Article title

EUROPEJSKA KLASYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO) I JEJ POWIĄZANIE Z INFORMACJAMI O ZAWODACH

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
CLASSIFICATION OF EUROPEAN SKILLS/COMPETENCES, QUALIFICATIONS AND OCCUPATIONS (ESCO) AND ITS LINK WITH INFORMATION ABOUT OCCUPATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the structure of the European classification (taxonomy) skills/competences, qualifications and professions, functioning under the acronym: ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations Taxonomy). Shows the ability to apply this classification in labour market institutions and the education system institutions, its advantages from the point of view of creating a European labour market and a common area of continuing education and requires an underscore – to ESCO with the establishment and operation of a market descriptions about of the professions.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję europejskiej klasyfikacji (taksonomii) umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów, funkcjonującej pod akronimem ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations Taxonomy). Ukazano możliwości zastosowania tej klasyfikacji w instytucjach rynku pracy i systemu edukacji, jej walory z punktu widzenia tworzenia europejskiego rynku pracy i wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego oraz – co wymaga podkreślenia – powiązanie klasyfikacji ESCO z tworzeniem i funkcjonowaniem na rynku opisów informacji o zawodach.
Contributors
author
 • Instytut Pracy I Spraw Socjalnych
References
 • DISCO: European Dictionary of Skills and Competences, http://discotools.eu/disco2_portal/ [dostęp 29.07.2018].
 • ESCO – Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów, http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/76-escoeuropejska-klasyfikacja-umiejetnosci-kompetencji-kwalifikacji-i-zawodow [dostęp 23.06.2018].
 • ESCO connecting people and jobs (2017a), Publications Office of the European Union, Luxembourg, ttps://ec.europa.eu/esco/portal/document/pl/7df52a0e-e64f-453d-8161-9535c647eeb8 [dostęp 14.07.2018].
 • ESCO: Connecting education and training with the labour market (2017b), Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/esco/portal/document/pl/a19f0318-c5a3-4d94-90f8-7dd018e13659 [dostęp 14.07.2018].
 • ESCO: harnessing the power of big data analysis for a functional labour market (2017c), Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/esco/portal/document/pl/04af39f0-844c-4130-aaac-1e1494a34844 [dostęp 14.07.2018].
 • ESCO: improving career guidance services (2017d), Publications Office of the European Union, Luxembourg, ttps://ec.europa.eu/esco/portal/document/pl/05d7e7e4-79b0-409a-8099-0fac1ee35187 [dostęp 14.07.2018].
 • ESCO Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów: https://ec.europa.eu/esco/portal/home [dostęp 18.07.2018].
 • ESCO handbook. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate E: https://ec.europa.eu/esco/portal/document/pl/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24 [dostęp 11.07.2018].
 • European Commission (2015), Skills Governance in the EU Member States. Synthesis Report for the EEPO, Directorate-General for Employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Iżycka H., Marszałek A. (2011), Europejska Klasyfikacja Umiejętności/ Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO jako instrument wspomagający dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, Departament Rynku Pracy, MRPiPS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-573dbb29-bbea-4fb8-891a-876377ff9a76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.