PL EN


2015 | XVII/1 | 87-93
Article title

ДА ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ РАМАНА ЯНКІ БРЫЛЯ ПТУШКІ І ГНЁЗДЫ

Authors
Content
Title variants
EN
GENERIC AND STYLISTIC FEATURES IN YANKA BRYL’S NOVEL PTUSHKI I GNYOZDI
Languages of publication
BE
Abstracts
EN
This article is devoted to the analysis of generic and stylistic features in Yanka Bryl’s novel Ptushki i gnyozdi. The discussion is focused on the ways the main hero is presented as well as on the role of lyricism in the novel. The hero is in the center of composition that describes his feeling and expresses his thoughts and attitudes.
Keywords
Year
Volume
Pages
87-93
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
  • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Андраюк С., 1999, Думаючы пра вечнае, бачыць штодзённае // Брыль Я., Запаветнае. Выбраныя творы, Мінск: Беллітфонд, 3–24.
  • Брыль Я., 1968, Збор твораў у чатырох тамах, Мінск: Беларусь.
  • Брыль Я., 1993, Выбраныя творы ў трох тамах, Мінск: Мастацкая літаратура.
  • Дзюбайла П.К., 1971, Раман і аповесць на сучасным этапе // Беларуская савецкая проза. Раман і аповесць, рэд. Барысенкa В.В., Дзюбайлa П.К., Мінск: Навука і тэхніка, 278–430.
  • Казлоўскі Р.К., 2006, Празаічная мініяцюра ў беларускай літаратуры, Гродна: ГрДУ.
  • Калеснік У., 1990, Янка Брыль. Нарыс жыцця і творчасці, Мінск: Народная асвета.
  • Нікіфарава В.Б., 2001, Янка Брыль // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя ў чатырох тамах, т. 3, Мінск: Беларуская навука, 479–520.
  • Нікіфарава В.Б., 2013, Рэальнасць, выдумка, памяць у творчай стратэгіі Янкі Брыля // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы: сборник научных статей. В 3 ч., ч. 1, Гродно: ГрГУ, 135–143.
  • Тваранович Г., 1986, Нравственный мир героя. Белорусская и югославская военная проза 60–70-х годов, Минск: Наука и техника.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5746712e-2e19-41f2-90cd-e63a79179536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.