PL EN


2017 | 8 | 2 | 17-23
Article title

Kształcenie akademickie – szanse rozwoju w sytuacji zmiany cywilizacyjnej

Content
Title variants
EN
Academic Didactics – Opportunities of Development in Conditions of the Civilization Change
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na główne kierunki rozwoju dydaktyki akademickiej. Przedstawiono istotne problemy, z którymi będzie się musiała zmierzyć szkoła wyższa, chcąc dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wymagań współczesności. Z pewnością wymaga to zmiany metod kształcenia i rozwijania nowoczesnych form na bazie technologii sieciowych przy jednoczesnej dbałości o wysoką jakość dydaktyki. Tematyka zawarta w artykule wynika z kilkuletnich badań prowadzonych przez autorkę oraz jej wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu e-learningu do procesu dydaktycznego.
Main trends in the development of academic didactics are taken into consideration in this paper. Crucial problems that a higher education institution has to face in order to adjust its educa-tional offer to modern requirements have been presented. Certainly, it requires the change of teaching methods and the development of modern forms of network technologies. At the same time, caring for the high quality of teaching is indispensable. Problems included in the paper result from many years of academic research conducted by the author as well as her several years of experience in the e-learning implementation into the teaching process.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
17-23
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych, Polska
References
  • Bloom, B.S. (1984). Taxonomy of Educational Objectives Book 1:Cognitive Domain. New York: Addison Wesley Publishing Company.
  • Bruner, J.S., Haste, H. (1987). Making Sense. The Child’s Construction of the World. New York: Methuen.
  • Friedrich, R., Peterson, M., Koster, A., Blum, S. (2010). The Rise of Generation C. Implications for the World of 2020. Booz & Company. Pobrane z: http://www.itdl.org/journal/jan_05/arti-cle01.htm (15.05.2017).
  • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. NEODIDAGMATA, 33/34, 131–154. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10280/1/131-154.pdf (15.05.2017).
  • Niemierko, B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.
  • Mitra, S. (2013). Sugata Mitra i jego nowy eksperyment z samodzielnym uczeniem się. Pobrane z: https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education?language=pl (15.05.2017).
  • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. By From On the Horizon, 9 (5), 1–6.
  • Siemens, G. (2014). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Pobrane z: http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm (15.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57489629-d642-4ec7-bb4d-9ce322b1ee77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.