Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 47-60

Article title

Warsaw Rising: The Warsaw Stock Exchange a Successful Model for Transition Economies

Title variants

PL
Warszawa powstaje: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jako przykład do naśladowania dla gospodarek przejściowych

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wymiana papierów wartościowych w warunkach gospodarki przejściowej zwykle napotyka na różne wyzwania. Trudności te są częściowo spowodowane słabym lub w ogóle nieistniejącym prawem papierów wartościowych. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest wyjątkiem. Służy ona za modelowe rozwiązanie dla nowo tworzonych giełd w gospodarkach przejściowych. Rząd polski wprowadził konsekwentne i spójne prawo papierów wartościowych, aby zachęcić zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce. Polskie prawo papierów wartościowych i firmy notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, od których wymaga się ładu korporacyjnego, zapewniają poczucie stabilności prawnej, politycznej i gospodarczej inwestorom zagranicznym, którzy zamierzają inwestować na rozwijających się rynkach.
EN
Stock market exchanges in transition economies typically fail. The failure is, in part, due to weak or non-existing securities laws in the transition economy. The Warsaw Stock Exchange is the exception. The Warsaw Stock Exchange serves as a successful model for newly created stock exchanges in transition economies. The Polish Government implemented strong securities laws to attract foreign investors. Poland’s strong securities laws and the Warsaw Stock Exchange listed companies’ requisite compliance with government mandated corporate governance protocols provide a sense of legal, political, and economic stability to foreign investors that are seeking to invest in developing markets.

Journal

Year

Volume

63

Pages

47-60

Physical description

Contributors

  • University of Miami School of Business Administration Hult International Business School

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-574ac310-3ad6-4982-ab67-be9fb09abbff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.