Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(5) | 166-180

Article title

Коррупция – помеха в борьбе против наркотиков

Content

Title variants

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami
EN
The Corruption as an Obstacle in the Fight Against Drugs

Contributors

author
 • Riga Stradins University
 • Riga Stradins University

References

 • Anatolijs Kriviņń. Korupcijas novērńana un apkarońana publisko iepirkumu jomā. 2015. Rīga: SIA ―Drukātava‖.
 • Andrejs Vilks, Kristīne Ķipēna. 2000. Korupcija. Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm. Rīga: Lietińķās informācijas dienests.
 • Black‗s Law Dictionary. Sixth Edition. 1990. St. Paul, MINN: West Publishing Co.
 • Ieskats Eiropas Savienības politikā ES cīņa pret krāpńanu un korupciju. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2015.
 • Korupcijas apkarońana Eiropas Savienībā. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52011DC0308&from=LV.
 • Korupcijas vēsturiskais pārskats. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/ 35090.
 • Vispārējā Pretkorupcijas Stratēģija. ANO Pretkorupcijas rīku apkopojums. Apvienoto Nāciju Organizācija, Pretkorupcijas rīku apkopojums. 3. izdevums. Vīne: Narkotiku kontroles un noziedzīgu nodarījumu novērńanas birojs, 2004, 10. lpp.
 • Антон Шалагин, Дмитрий Кабиров. 2015. ―Приоритетные направления предупреждения коррупционной преступности на современном этапе‖. Вестник КЮИ МВД России №1 (19): 63-67 [Anton Shalagin, Dmitrij Kabirov. 2015. „Priorytetnyje napravlenija preduprezhdenija korruptsionnoj prestupnosti na sovremennom etape‖. Vestnik KJUI MVD Rossi №1 (19): 63-67].
 • Большой латинско-русский словарь. http://linguaeterna.com/vocabula/ list.php?letter=corru ptio&submit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC. [Bol‘shoj latinsko-russkij slovar‘, http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=corruptio&submit=%CF%EE %EA%E0%E7%E0%F2%FC].
 • Игорь Грязнов. 2005. Преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, совершаемые женщинами: криминологический анализ и уголовно-правовое регулирование: автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород [Igor‘ Grjaznov. 2005. Prestuplenija, svjazannyje c narkoticheskimi sredstvami, psikhotropnymi veshchestvami ili ikh analogami, covershaemyje zhenshchinami: kriminologicheskij analiz i ugolovno-pravovoe regulirovanije: avtoref. dis. kand. jurid. nauk. N. Novgorod].
 • Контроль над НАРКОТИКАМИ, предупреждение ПРЕСТУПНОСТИ и борьба с ТЕРРОРИЗМОМ. https://www.un.org/annualreport/files/2019/09/Annual-report-SG-2019-RU-Chapter-8.pdf (23.10.2019.) [Kontrol‘ nad NARKOTIKAMI, preduprezhdenije PRESTUPNOSTI i bor‘ba c TERRORIZMOM. https://www.un.org/annualreport/files/ 2019/09/Annual-report-SG-2019-RU-Chapter-8.pdf].
 • Михаил Клеймѐнов. 2003. Проблема коррупции среди сотрудников службы криминальной милиции. W. Преступность в России и борьба с ней: региональный аспект. C. 9-16. Москва: Российская криминологическая ассоциация [Mikhail Klejmjonov. 2003. Problema korruptsii sredi sotrudnikov sluzhby kriminal‘noj militsii. V. Prestupnost‘ v Rossi i bor‘ba s niej: regional‘nyj aspekt. C. 9-16. Moskva: Rossijskaja kriminologicheskaja assotsijatsija].
 • Надежда Павловская. 2014. Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств: монографи. Москва: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации [Nadezhda Pavlovskaja. 2014. Korruptsija v sfere pritovodejstvija nezakonnomu oborotu narkotichestkikh sredstv: monografi. Moskva: Akad. Gen. Prokuratury Ros. Federatsii].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-574c4446-a413-458f-b9f7-9d8436cca827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.