Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 4 | 44-53

Article title

Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej w transporcie kolejowym w Polsce?

Content

Title variants

EN
How to best use the potential of vertical separation in Polish railway transport?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pierwszej części artykułu autorzy prezentują powody, dla których władza publiczna decyduje się na przeprowadzenie tzw. separacji pionowej jako elementu reform liberalizacyjnych branż infrastrukturalnych. Następnie przedstawiają, jak przebiegała taka reforma w przypadku transportu kolejowego w Polsce. Wreszcie pokazują pilne i zarazem łatwe do przeprowadzenia kroki, jakie należy ich zdaniem podjąć, aby w pełniejszym stopniu wyzyskać prokonurencyjny potencjał zastosowanej w jej toku separacji pionowej.
EN
The first part of the article presents arguments behind the government’s decision to enforce vertical separation as an element of liberalization aimed at infrastructure sectors. The second part focuses on the actual implementation process of the Polish railway transport reform. A list of urgent and relatively easy to implement actions it put forth in the concluding remarks, which would enable the exploitation of the competitive potential stemming from vertical separation to a far greater extent than is currently the case.

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

44-53

Physical description

Dates

published
2013-08-29

Contributors

author
  • Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • Banaszczyk T., Król M., Dostęp do infrastruktury transportu kolejowego w Polsce. Założenia i praktyka, „Problemy Zarządzania”, nr 1/2008
  • Grobelny M., Bocznice – niewykorzystany potencjał, „Rynek Kolejowy” 2013, nr 7
  • Grobelny M., Pięć lat wolnego rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, „Rynek Kolejowy” 2008, nr 9
  • Król M., Benefits and Costs of Vertical Separation in Network Industries. The Case of Railway Transport in the European Environment, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, 2009, 2(2)
  • Pittman R., Structural Separation and Access Pricing in the Railways Sector: Sauce for the Goose Only?, „Social Science Research Network Working Paper Series”, 15 października 2004
  • Węcławik R., Baczyński K., Bocznice – niedoceniany element sieci kolejowej, „Rynek Kolejowy” 2013, nr 6

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-574faee1-bb31-44e1-877d-2ccfb488b9c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.