PL EN


Journal
2016 | 2 | 12(17) | 4.18-4.26
Article title

Картина життя в польськомовній прозі Лазаря Барановича та письменників його кола

Authors
Content
Title variants
EN
The Picture of Life in the Polish Prose by Lazarus Baranovych and the Writers of His Circle
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
У статті розглядається низка характерних для барокової літератури мотивів та образів, пов’язаних із світоглядною концепцією уявлень про дочасне людське життя. Особливу увагу у цьому зв’язку звернено на польськомовні полемічні твори Лазаря Барановича та письменників його кола. З’ясовано характерні особливості художнього увиразнення теми життя та визначено специфіку опрацювання ідеї марності дочасного людського життя літераторами чернігівського угрупування.
EN
The article deals with a number of motifs and images, typical for baroque literature, which are related to the concept of ideological notions of temporal human life. Particular attention in this connection is drawn to the Polish-polemical works by Lazarus Baranovych and his circle of writers. The characteristics of artistic depiction of the theme of life are clarified and the specific of processing the ideas of futility of human life by Chernihiv writers group are identified.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
4.18-4.26
Physical description
Dates
published
2016-12-16
Contributors
 • H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
References
 • Averincev, S. (1973). Na perekrestke literaturnyh tradicij (Vizantijskaja literatura: istoki i tvorcheskie principy) [At the crossroads of literary traditions (Byzantine Literature: Sources and creative principles)]. Voprosy literatury, 2, 150–183 (in Russian).
 • Ar'es, F. (1992). Chelovek pered licom smerti [The man in the face of death]. Moscow: Progress-Akademija (in Russian).
 • Baranovich, L. (1666). Mech duhovnyj [Sword of the spirit]. Kyiv: Druk. Kyievo-Pecherskoi lavry (in Russian).
 • Baranovich, L. (1674). Truby sloves propovѣdnyh. Kyiv: Druk. Kyievo-Pecherskoi lavry (in Russian).
 • Krekoten, V. I. (1978). Ukrainska knyzhna poeziia kin. XVI – poch. XVII st. [Ukrainian literary poetry end XVI - early XVII]. In V. P.Kolosova, V. I. Krekoten (Eds.), Ukrainska poeziia. Kinets XVI – pochatok XVII st (pp. 5–24). Kyiv: Nauk. dumka, 1978. S. 5–24 (in Ukrainian).
 • Krysa, B. (1997). Peresotvorennia svitu. Ukrainska poeziia XVII – XVIII stolit [Recreation of the world. Ukrainian poetry XVII–XVIII centuries]. Lviv: Monastyr monakhiv Studiiskoho Ustavu. Vydavnychyi viddil “Svichado” (in Ukrainian).
 • Makarov, A. (1994). Svitlo ukrainskoho Baroko [Light Ukrainian Baroque]. Kyiv: Mystetstvo (in Ukrainian).
 • Pakhlovska, O. (1996). Symbioz kultury ta ideolohii v Ukraini XVII st. In Ukraina XVII st. mizh Zakhodom ta Skhodom Yevropy: materialy I-ho Ukrainsko-italiiskoho sympoziumu, 13-16.04.1994 (pp. 85–113). Kyiv; Venice : n. d. (in Ukrainian).
 • Peretc, V. (1898). “Księga Śmierci” arh. Lazarja Baranovicha. KS, 62(9), 225–233 (in Russian).
 • Poloc'kij, S. (1683). Vecherja dushevnaja. Moscow: Tip. Verhnjaja (in Russian).
 • Radivilovs'kij, A. (1688). Vѣnec Hristov. Kyiv: Druk. Kiєvo-Pechers'koї lavri (in Russian).
 • Radivilovs'kij, A. (1676). Ogorodok Marіi Bogorodicy. Kyiv: Druk. Kiєvo-Pechers'koї lavri (in Russian).
 • Riazantseva, T. M. (1999). Zmaliuvaty dumku (Konseptyzm yak napriam metafizychnoi poezii v literaturi Yevropy doby Baroko) [According to describe (as Konseptyzm direction metaphysical poetry in the literature of Baroque Europe)]. Kyiv: Akademiia nauk Ukrainy, Instytut literatury im. T. Shevchenka NAN Ukrainy (in Ukrainian).
 • Sofronova, L. A. (1995). Chelovek i kartina mira v pojetike barokko i romantizma [Man and the picture of the world in the poetics of the Baroque and Romanticism]. In Chelovek v kontekste kul'tury: Slavjanskij mir (pp. 56–60). Moscow: Indrik (in Russian).
 • Sochinenіja svjatago Dimitrіa (1865). Moscow: Sinodal'naja tip. (in Russian).
 • Stefan Javors'kij. (1842). Kamen' vѣry. Moscow: Sinodal'naja tip. (in Russian).
 • Trankvіlіon-Stavrovec'kij, K. (1697). Єvangelіє uchitelnoє. Mogil'ov: Drukarnja Bogojavlens'kogo bratstva (in Russian).
 • Ushkalov, L. V. (1999). Z istorii ukrainskoi literatury XVII–XVIII stolit [History of Ukrainian Literature XVII-XVIII centuries]. Kharkiv: Akta (in Ukrainian).
 • Ushkalov, L. V. (1994). Svit ukrainskoho baroko. Filolohichni etiudy [World Ukrainian Baroque. Philological studies]. Kharkiv: Oko (in Ukrainian).
 • Ushkalov, L. V. (1997). Hryhorii Skovoroda i antychna kultura [Skovoroda and ancient culture]. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
 • Chyzhevskyi, D. (1974). Do problem Baroko [The problems of Baroque]. Suchasnist, 4, 42–54 (in Ukrainian).
 • Chyzhevskyi, D. (1952). Poza mezhamy krasy (do estetyky barokovoi literatury) [Outside beauty (aesthetics to baroque literature)]. New-York: Ukrainsko-amerykanske vydavnyche tovarystvo (in Ukrainian).
 • Chyzhevskyi, D. (2004). Slov’ianske baroko [Slavic Baroque]. Slovo i Chas, 10, 71–81 (in Ukrainian).
 • Shevchuk, V. (2005). Muza roksolanska. Ukrainska literatura XVI–XVIII st. [Muse roksolanska. Ukrainian literature XVI-XVIII centuries.] (Vol. 2). Kyiv: Lybid (in Ukrainian).
 • Baranowicz, Ł. (1671). Lvtnia Apollinowa kożdey [!] sprawie gotowa : na błogosławiącą rękę iako na takt iaki patrząc [...] Łazarza Baranowicza [...]. Кiiow: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.
 • Baranowicz, Ł. (1676). Nowa miara starei wiary. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.
 • Brogi Bercoff, G. (2000). Z zagadnieс rуїnic kulturowych na ziemiach wschodniosіowiaсskich na przykіadzie trуjjкzycznych dzieі Stefana Jaworskiego. In Barok w Polsce i w Europie Њrodkowo-Wschodniej: Drogi przemian i osmozy kultur (s. 69-83). Warszawa: n. d.
 • Galatowski, I. (1678). Stary koscioł Zachodni nowemu kosciołowi Rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. od Ojca samego pokazuje i Trybunał Ojcow Ś.Ś. za takowy mieć zakazuje. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.
 • Galatowski, I. (1683). Fundamenta, na ktorych łaćinnicy iedność Ruśi z Rzymem funduią ... . Czernihów: Typograia Łazarza Baranowicza.
 • Galatowski, J. (1681). Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia i nawrocenia do WiaryKatholickiej od Prawowiernych Katholikow napisane. Czernihow: Typograia Łazarza Baranowicza.
 • Galatowski, J. (1679). Łabędź z piorami swemi a darami boskiemi Chrystus prawowiernemu narodowi chrześcijańskiemu, łabędziowym piorem swej mądrości Boskiej wypisuje przyczyny, dla ktorych długo trwa na świecie sekta mahometańska i dla ktorych wiele narodow przyjęli zakon Mahometow, dla ktorych mahometani szczęście mają, chrześcijan zwyciężają, miasta i państwa chrześcijańskie posiadają. Tenże Łabędź Chrystus łabędziowym piorem swej Matki Boskiej wypisuje fortele wojenne [...]. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.
 • Łużny, R. (1974). Dawne piśmiennictwo ukraińskie a polskie tradycje literackie. In Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich (s. 7–36). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk.
 • Radyszewskyj, R. (1996). Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI – do początku XVIII wieku. Kraków: Wyd-wo od. PAN.
 • Sydorenko, A. (1977). The Kievan Academy in the seventeenth century. Ottawa: The University of Ottawa Press.
 • Wieczorkiewicz, A. (1993). Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki, 2, 3–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5750c339-25bb-485d-bc43-f15e60f772bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.