PL EN


2014 | 2 | 59-75
Article title

Dozór nad zajętą nieruchomością w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

Title variants
EN
Supervision over Arrested Property in the Simplified Real Estate Execution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes a way of protection of a property in the form of supervision under the simplified procedure of real estate execution. The differences implemented by the legislator in 2004 are supposed to offer faster satisfaction of claims. The article is devoted to the substantial change, according to which the legislator withdraws from managing the property and instead, applies a simplified procedure of supervision in real estate execution.
PL
W artykule przedstawiono formę zabezpieczenie w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości jaką jest dozór. Różnice jakie ustawodawca wprowadził nowelą z 2004 roku mają służyć szybszemu zaspokajaniu wierzytelności. Artykuł poświęcony jest istotnej zmianie, czyli odejściu przez ustawodawcę od zarządu nieruchomością i zastosowanie w trybie uproszczonym dozoru stosowanego przy egzekucji z ruchomości.
Year
Issue
2
Pages
59-75
Physical description
Dates
published
2014-04-10
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
References
 • Ustawa kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.
 • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.
 • Cudak A., Podmioty legitymowane do wniesienia skargi na czynności komornika, PES nr XXIII.
 • Damasiewicz A., Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.172.1804), LEX 2005.
 • Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Ciepła H., Zawistowski D., Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, WKP 2011.
 • Dworzecki J. Podstawy prawne ochrony osób i mienia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2009, GWSP.
 • Gołaczyński J.(red.), Brulińska M., Gil I., Pękalski B., Stangret-Smoczyńska A., Uliasz M., Woźniak Z., Zawistowski D., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, LEX 2012.
 • Merchel Z., Ruchomość jako przedmiot egzekucji. Postępowanie. Wzory pism i orzeczeń, Currenda 2006, Sopot.
 • Romańska M., Leśniak O., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck 2013, Warszawa.
 • Sługiewicz W., Glosa do wyroku SN z 17 stycznia 1997r, II CKN 61/96, PS 1999, nr 1.
 • Szczurek Z. (red.), Chmielewska M.K., Julke G., Knypl Z., Koenner M., Kowalkowski R., Kozik S., Langa-Bieszki H., Merchel Z., Świeczkowski J., Treder J., Wróblewska-Wcisło G., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Currenda 2005, Sopot.
 • Świeczkowski J., Uproszczona egzekucja z nieruchomości, Currenda 2012, Sopot.
 • Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części II i III k.p.c., ZPP 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57534210-d467-455e-894d-ab8e1451b461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.