PL EN


2014 | 3 | 4 | 111-116
Article title

Prawo odstąpienia od umowy w ustawie o prawach konsumenta na przykładzie biletów wstępu

Content
Title variants
EN
The right of withdrawal from contracts under the Consumer Rights Act: the example of admission tickets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie zmian legislacyjnych w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dokonując omówienia nowych przepisów, zwrócono uwagę na problemy interpretacyjne w zakresie braku wyraźnego wskazania biletów wstępu jako kategorii objętej wyjątkami zmienionego prawa do odstąpienia od umowy
EN
This article aims to present legislative changes in the field of consumer's right of withdrawal concerning distance and off-premises contracts. While discussing the new rules, attention is drawn to interpretation problems regarding the lack of an explicit indication whether admission tickets are a category covered by the exceptions provided in the new Consumer Rights Act
Contributors
  • Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, teresa_kaczynska@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5755ec16-6d9b-44d4-b6a7-4b8b59f59b09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.