PL EN


2018 | 541 | 161-169
Article title

Zjawisko missellingu w ubezpieczeniach działu I w świetle skarg kierowanych do Rzecznika Finansowego

Content
Title variants
EN
The phenomenon of mis-selling in life insurance in the light of complaints addressed to the financial ombudsman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Misselling jest sprzedażą nieuczciwą, która ma na celu wprowadzenie konsumenta w błąd. Zjawisko to jest tożsame z nieetycznym, a nawet wątpliwym pod względem prawnym oferowaniem produktów finansowych oraz z ich nieetyczną sprzedażą. Misselling można dostrzec zarówno na etapie działań marketingowych, np. w reklamach pomijających istotne fakty dotyczące produktu, ale także przy bezpośrednim kontakcie z klientem pracownika rynku finansowego, np. poprzez nieinformowanie o ważnych elementach charakteryzujących produkt. Głównym celem artykułu jest weryfikacja występowania zjawiska missellingu w sprzedaży oraz obsłudze ubezpieczeń działu I, które nie dotyczą ubezpieczeń na życie z UFK. Analizie poddano cztery skargi skierowane do Rzecznika Finansowego z lat 2017 oraz 2018, w których poruszony został problem wprowadzenia w błąd klientów zakładów ubezpieczeń. Na ich przykładzie dostrzeżono problem nieuczciwej sprzedaży i wykorzystywania przewagi informacyjnej przez sprzedających ubezpieczenia.
EN
Mis-selling is an unfair sale that aims to misinform consumers. The phenomenon is identical with unethical, even dubious in legal terms, offering and selling of financial products. It can be seen in marketing activities, for example in advertisements which ignore important facts about a product, as well as in direct contact of a financial market employee with a client. It may mean not informing about important elements characterizing a product or its real construction, it may be reflected in incorrect presentation of insurance scope or suggestions connected to capital placement. The main aim of the article is to verify the phenomenon of mis-selling in the sale and service of life insurance, which does not include life insurance with an insurance capital fund. Six complaints addressed to the Financial Ombudsman from 2017 and 2018 were analyzed, in which an issue of misinforming consumers of insurance companies was raised. Their example showed the problem of unfair sales and usage of information advantage by insurance sellers.
References
  • Barathi C., Ibohal Metei Ch., Balaji C. D., 2011, Unethical practice of mis-selling of insurance – impact and solutions, International Journal of Research in Computer Application and Management, vol. 1, no. 6, s. 45-49.
  • Butor-Keler A., 2017, Misselling a ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 326/17, s. 9-20.
  • Cichorska J., 2017, Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na Rynku Usług Finansowych, nr 24 (2/2017), s. 18-34.
  • Diacon S. R., Ennew C. T., 1996, Ethical issues in insurance marketing in the UK, European Journal of Marketing, vol. 30, no. 5, s. 67-80.
  • Krawczyk K., 2015, Ubezpieczyciele w relacjach z konsumentami, Monitor Ubezpieczeniowy, nr 61, s. 48-53.
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2015, Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-575832c4-d02f-4c7e-b0d7-b75afa453db5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.