PL EN


2013 | 10 | 400-417
Article title

Prawa dziecka a czas wolny

Content
Title variants
Children's rights and leisure time
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ideas of today leisure education are very different and (complicated). On one hand, they are analyzed in terms of the level of material culture and on the other hand in terms of the level of spiritual culture. Struggle for the rights of children were from the very beginning the struggle for right to life, for freedom from violence and the release of children from strenuous work and then for right to realize other rights of the child as for example: to the dignity, to love, to family care and right to contact with their parents, right to leisure time, right for fun and education, right to get adequate standard of life, and the right for leisure. This analysis is dominated by the problems of human rights especially the right to freedom. It is clear that a sense of freedom is a kind of state of mind (leisure as a state of mind) can be shaped by the pedagogy of leisure and pedagogy of freedom and will have an impact on future setting to life. Childhood is a time to create a positive attitude towards everything that a man will meet in the future. Comparing the situation of children in different cultures, different social and economic situations, one can indicate the fundamental rights of children that have an impact on shaping the attitudes of human life, which are always formed in childhood.
Year
Volume
10
Pages
400-417
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Danecki J., Czas wolny – mity potrzeby, Książka i Wiedza, Warszawa 1950.
 • Declaration of the Rights of the Child, http://www.unicef.org/sowc2013/files/ SOWC_Spec_Ed_CRC_Main_Report_EN_090409.pdf (dostęp: 14.06.2013).
 • Elkind D., The Hurried Child. Growing Up Too Fast Too Soon, Addison-Wesley, Reandig MA 1981.
 • Grochociński M., Rodzina a czas wolny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1980.
 • Grochociński M., Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
 • Janke A. W., Polimorfizm w pedagogicznym pojmowaniu rodziny [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Jankowski D., Twardowski A., Z badań naukowych kaliskich pedagogów. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1997, z. 3.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Kawula S., Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Kawula S., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Komorowska J., Telewizja w życiu dzieci i młodzieży, cz. 1, PWN, Łódź – Warszawa 1963.
 • Mannheim K., Essays on the Sociology of Culture, Routledge, Nowy York 1997
 • Suchodolski B., Świat człowieka a wychowanie, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 • Szarkowska A., Dziecko wczoraj i dziś, „Przegląd Oświatowy” 2005, nr 11.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Leisure in the Cyberspace – Quantitative and Qualitative Changes of Leisure Time Budget over the Past Twenty Years, [w:] Innovation in Learning Communities. What did you invent for tomorrow?, European Distance and E-Learning Network, Budapest 2009.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Leisure Time – Sacrum vs. Profanum from Ancient Edges to Information Society, [w:] Innovation in Learning Communities. What did you invent for tomorrow?, European Distance and E-Learning Network, Budapest 2009.
 • Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.
 • Cybulska A., O aktywności fizycznej Polaków. Komunikat z badań BS/23/2003, http://www.cbos.pl (dostęp: 7.07.2013).
 • Grocholewski Z., Prawa dziecka a dobro dziecka, http://prasa.wiara.pl/doc/456519.Prawa-dziecka-a-dobro-dziecka/ (dostęp: 4.07.2013).
 • Lafargue P., Prawo do lenistwa, http://anarchiwum.bzzz.net/yak/Lafargue%20-%20Prawo%20do%20lenistwa.pdf (dostęp: 11.12.2010).
 • The State of the World's Children, Special edition. Celebrating 20 years on the Convention of the Rights of the Child, http://www.unicef.org/sowc2013/files/SOWC_Spec_Ed_CRC_Main_Report_EN_090409.pdf (dostęp: 14.06.2013).
 • World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children http://www.unicef.org/wsc/.
 • Konwencja praw dziecka, http://www.unic.un.org.pl/dzieci/konwencja.html (dostęp: 30.04.2014).
 • Malinowska A., Ochrona praw dziecka w świetle konwencji o prawach dziecka, http://www.szkolnictwo. pl/index.php?id=PU9869 (dostęp: 4.07.2013).
 • Raport ILO (International Labour Office): Statistics on Working Children and Hazardous Child Labour in Brief, Geneva 1998, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/seura/childsta.htm (dostęp: 7.06.2013).
 • Raport UNICEF, The state of the World's Children 1997, Geneva 1997. http://www.unicef.org/sowc97/ (dostęp: 6.07.2013).
 • The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities – a Summary, http://www.unicef.org/sowc2013/report.html (dostęp: 14.06.2013).
 • The State of the World's Children, Special edition. Celebrating 20 years on the convention of the Rights of the Child, http://www.unicef.org/sowc2013/files/SOWC_Spec_Ed_CRC_ Main_Report_EN_090409.pdf (dostęp 14.06.2013).
 • Konwencja o prawach dziecka, DzU 1991, nr 120, poz. 526 (wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony polskiej), Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526 (dostęp 30.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5761a3aa-5c68-4152-812a-320230e1a146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.