PL EN


Journal
2017 | 3 | 1-14
Article title

The Nature Of Innovation And Its Internal And External Determinants. The Function Of Network Connections

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this publication the author discusses the following place of innovations in development of organization, essence of innovation, essence of innovation management and role of workers and clients in innovations creating process. The aim of this article is to analyze and evaluate the role of innovation in the process of enterprise management. The results of the research indicate the existence of numerous ideas and innovations in companies. Employees are usually creative and engaged. The study and review of literature shows that the role of innovation in management is very important.
Journal
Year
Issue
3
Pages
1-14
Physical description
References
 • Birchall, D. W., & Armstrong, M. S. (2001). Innovation Management. Achieving Multiple Objectives. Henley Management College.
 • Czakon, W (2006). Podejście procesowe do orkiestracji sieci innowacji. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • De Jong, J. P. J., Vanhaverbeke, W., Kalvet T., & Chesbrough H. (2008). Policies for Open Innovation: Theory, Framework and Cases. Research project funded by VISION Era-Net. Helsinki.
 • Griffin, R. W. (2008). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Janasz, W., Janasz, K., Świadek, A., & Waśniewski, J. (2001). Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Janasz, W., & Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Kolarz, M. 2006, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kopaliński, W. (Ed.) (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kreikebaum, H. (1997). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Niedzielski, P., & Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Pawłowski, J. (2005). Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 5, p. 29.
 • Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w formie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placent.
 • Plawgo, B., & Klimczuk, M (2014). Rodzaje a irodla innowacji w malych i srednich przedsiebiorstwach. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rózga-Luter, R. (2004). Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu Meksyku. Studia Regionalne i Lokalne, 1.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa.
 • Tokarski, J. (Ed.) (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.
 • Wiszniewski, W. (1999). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki UE. Warszawa: IoiZO ‘Orgmasz’.
 • Wziątek-Kubiak, A., & Balcerowicz, E. (2009). Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Ekspertyza przygotowana dla PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-576641f7-8c1f-488b-a7ee-286876c3d654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.