PL EN


2014 | 6/2014 | 79-88
Article title

Prężność rodzinna – nowe wyzwanie dla profilaktyki

Title variants
EN
Family resilience – new challenge for the prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna rodzina doświadcza wielu zagrożeń prowadzących do poważnych problemów rozwojowych, a nawet rozpadu rodziny. W ostatnich 30 latach w Polsce bardzo intensywnie rozwinęły się różnorodne formy profilaktyki oraz terapii rodzin i małżeństw nastawione na ograniczanie patologii i dysfunkcji. Ewidentnie brakuje jednak takich oddziaływań, które koncentrowały by się w pracy z rodziną na jej zasobach i czynnikach chroniących. Szansą na zmianę tej sytuacji jest intensywnie rozwijająca się koncepcja resilience. Każda rodzina, nawet ta zagrożona ma swoją prężność i odporność na sytuacje trudne i rożne przeciwności losu. Prężność rodziny budują: system przekonań rodzinnych, organizacja rodziny i jej zasoby oraz komunikacja w rodzinie. Nowoczesna profilaktyka nie może opierać się wyłącznie na redukcji zagrożeń. Musi ona odwoływać się do prężności rodzinnej i swoich zasobów.
EN
The contemporary family experiences many threats causing serious developmental problems. Diverse forms of the prevention and therapy of families have been developing very intensively in Poland for 30 years. However in the work with the family they evidently miss such influences that would be concentrated on family resources and protecting factors. An intensively developing researches on resilience concept is a chance of the change. Every family, even the one endangered, has both a resilience and different adversities to difficult situations. The resilience of families is being build on: the system of family beliefs, the organization of the family, her resources and the communication. The modern prevention cannot be based exclusively on reduction of threats. It must appeal to the family resilience and her resources.
Year
Issue
Pages
79-88
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Jan Kochanowski University in Kielce
References
 • Barbaro de B. (red.) (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ. Kraków.
 • Benard B. (2004), Resiliency. What we have learned. WestEnd, San Francisco.
 • Borucka A. (2011), Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty badń. W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria – badania – praktyka, s. 11–28, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa.
 • Borucka A., Ostaszewski K. (2008), Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12(2 Pt 1): 587–597. http://www. ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2777715/ pdf/nihms74027.pdf
 • Coyle J.P., Nochajski T., Maguin E., Safyer E., DeWit D., Macdonald S. (2009), An exploratory study of the nature of family resilience in families affected by parental alcohol abuse. Journal of Family Issues, 30(12): 1606–1623. http://jfi.sagepub.com/content/early/2009/06/30/0192513X09339478
 • Gąsior K. (2012), Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci Alkoholików, Difin, Warszawa.
 • Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Górniak L., Józefik B. (red.) (2003), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Henderson N., Benard B., Sharp-Light N. (eds.) (2007), Resiliency in Action. Practical Ideas for Overcoming Risks and Building Strengths in youth, families & communities. Resiliency in Action, Inc. www.resiliency.com
 • Jenson J.M., Fraser M.W. (2011), Social Policy for Children and Families, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Junik W. (2011), Zjawisko rezyliencji – wybrane problemy metodologiczne, W. Junik (red.). Resilience. Teoria – badania – praktyka, s. 47–66, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa.
 • Junik W. (red.) (2011), Resilience. Teoria – badania – praktyka, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.
 • Krasiejko I. (2011), Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Luthar, S. (2006), Resilience in development: A synthesis of research across five decades. W: D. Cicchetti, D. J. Cohen (red.), Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation, s. 739–795, Wiley, New York.
 • McCubbin H.I., McCubbin, Thompson A.I., Han S., Allen C.T. (1997). Families under stress: What makes them resilient. http://www1.cyfernet.org/ prog/fam/97- McCubbin-resilient.html
 • Rutter M. (2000), Resilience reconsidered. Conceptual considerations, empirical findings and policy implications. W: J Shonkoff, S. Meisels (red.) (2000), Handbook of Early Childhood Intervention. (651–682), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ungar M. (2008), Resilience across cultures, “British Journal of Social Work”, 38: 218–235.
 • Valsiner J. (2007), Gilbert Gottlieb’s Theory of Probabilistic Epigenesis: Probabilities and realities in development, “Developmental Psychobiology”, 49: 832–840.
 • Walsh F. (2006), Strengthening family resilience, NY: Guilford Press, New York.
 • Walsh F. (2003), A Family resilience: A framework for clinical practice, “Family Process”, 42: 1–18.
 • Walsh F. (1996), The concept of family resilience: Crisis and challenge, “Family Process”, 35: 261–281.
 • Werner E., Smith R. (1992), Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood, Cornell University Press, New York.
 • Werner E., Smith R. (2001), Journeys from childhood to the midlife: Risk, resilience and recovery, Cornell University Press, New York.
 • Widera-Wysoczańska A. (2010), Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin/Engram, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57687455-b5c6-4288-80d3-73c00337dc68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.