PL EN


2014 | 4(34) | 58-65
Article title

Possibilities of applying e-learning solutions in sports organizations

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article contains basic definitions connected with the developing concept of electronic teaching, technology-based learning (e-learning). As a part of the study the analysis of the subject literature was used for pointing out possibilities of using e-learning solutions in contemporary sports organizations. Building theoretical basis of e-learning implications in the area of electronic learning process and knowledge repository is the main object of the paper. Taking the main idea about importance of knowledge and information as resources for sport professional organizations, the practical aspects and benefits from extending education abilities were showed. The paper contains also proposals for managers, coaches, administrative staff or specialists to use e-learning solutions.
Year
Issue
Pages
58-65
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 • Chatterjee D., Senge P., 2010, Leading Consciously, Butterworth-Heinemann, New York.
 • Clark R.C., Mayer R., 2011, E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning, Pfeffer, San Francisco.
 • Garrison D.R., 2010, E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice, Routledge, New York.
 • Głowicki P., 2009, System nauczania hybrydowego jako instrument wspierania rozwoju organizacji sportowych, PhD thesis, Wrocław, Poland.
 • Głowicki P., Łasiński G., 2010, Metodyka zarządzania projektami e-learningowymi, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28.
 • Głowicki P., Łasiński G., 2013, Istota i formy e-learningu oraz czynniki wpływające na jego efektywność, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105.
 • Hernandez R.A., 2002, Managing Sport Organizations, Human Kinetics, USA.
 • Idzikowski W., Kopecka-Piech K., 2012, Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274.
 • Machol A., 2003, Kompendium wiedzy o sieciach, e-learning i-learning, Akademia NetWorld.
 • Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Schramm J., 2001, The Change Agenda, CIPD, London.
 • Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J., 2012, Piąta dyscyplina – materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Seweryniak T., Szuliński R., 2013, Potencjał synergiczny w tworzeniu sytuacji do zdobycia punktu w siatkówce plażowej mężczyzn, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 42.
 • Stosik, M. Morawski, 2009, Zarządzanie kapitałem ludzkim: dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo AWF, Wrocław..
 • Witkowski K., Cieśliński W., 2005, Coaching jako efektywna koncepcja i metoda podnoszenia sprawności zarządzania, na przykładzie zawodowych grup kolarskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1092.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57718299-9ed7-4199-9073-11644af55176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.