PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 167-183
Article title

Metody oceny architektur korporacyjnych

Content
Title variants
EN
Corporate architecture evaluation methods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Architektura w swym tradycyjnym ujęciu stanowiła, a obecnie stanowi także w obszarze technologii informacji (Information Technology – IT), synergię nauki i sztuki projektowania struktur złożonych dla zapewnienia użyteczności i kontroli ewolucji tej złożoności. Niniejsze opracowanie obejmuje w pierwszej części prezentację standardów i podstawowych modeli rozwoju architektury przedsiębiorstwa. W drugiej części uwagę skoncentrowano na modelach oceny architektury w podziale na metody i modele dopasowania działalności biznesowej i IT, metodach oceny architektury oprogramowania i metodach badania dojrzałości architektur korporacyjnych. W ostatniej części przedstawiono model wielokryterialnej oceny architektury korporacyjnej.
EN
Architecture in Information Technology domain constitutes a synergy of science and art of design of complex structures to ensure usefulness and to control the evolution of that complexity. The paper covers presentation of standards and essential models of enterprise architecture development. In the second part of the paper the author focuses on models for assessing the architecture, including methods and models of business -IT alignment, software architecture evaluation methods and corporate architecture maturity methods. The last part of the paper includes the corporate architecture multi-criteria evaluation model.
Keywords
Year
Issue
Pages
167-183
Physical description
Dates
published
2012-09-30
Contributors
References
 • Bazewicz, M. 1994. Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów, Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Bernus, P., Nemes, L. i G. Schmidt 2003. Handbook on Enterprise Architecture, Berlin: Springer.
 • Dickerson, C.E. i D.N. Mavris 2010. Architecture and Principles of Systems Engineering, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, An Auerbach Book.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. i M. Zrałek 2012. Ewaluacja jako narzędzie usprawniania zarządzania projektem realizowanym przez ośrodek pomocy społecznej, w: W. Koczur,
 • A. Rączaszek (red.) Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej, s. 157–179. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Godinez, M., Hechler, E., Koening, K., Lockwood, S., Oberhofer, M. i M. Schroeck 2010. The Art of Enterprise Information Architecture, Upper Saddle River: IBM Press Pearson.
 • Greefhorst, D. i E. Proper 2011. Architecture Principles, The Cornerstones of Enterprise Architecture, Heidelberg, Berlin: Springer-Verlag, DOI: 10.1007/978-3-642-20279-7_7.
 • Henderson, J.C. i N. Venkatraman 1999. Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, nr 2–3 (38), DOI: 10.1147/SJ.1999.5387096.
 • Hoogervorst, J.A.P. 2009. Enterprise Governance and Enterprise Engineering, Berlin: Springer, DOI: 10.1007/ 978-3-540-92671-9.
 • Hu, Q. i C.D. Huang 2006. Using the Balanced Scorecard to Achieve Sustained ITBusiness Alignment: A Case Study. Communications of the Association for Information Systems, nr 17, s. 181–204.
 • Huemer, Ch. 2009. UN/CEFACT’s Modeling Methodology (UMM) in a Nutshell, UN/ CEFACT TMG, 18 September 2009, http://www.unece.org/cefact/umm/ UMM_userguide-nutshell.pdf, odczyt: maj 2011.
 • Ionita, M.T., Hammer, D.K. i H. Obbink 2012. Scenario Based Software Architecture Evaluation Methods, http://www.win.tue.nl, dostęp: maj 2012. IT Governance Institute 2005. Governance of the Extended Enterprise, Bridging Business and IT Strategies, London: Wiley & Sons.
 • Jaap, B., Van Dorn, M. i M. Piyusch 2006. Making IT Governance Work in a Sarbanes- Oxley World, Hoboken: Wiley &Sons.
 • King, W.R. i T.S.H. Tao 1997. Integration between Business Planning and Information Systems Planning: Validating a Stage Hypothesis. Decision Science, nr 2 (28), s. 279–308, DOI: 10.1111/j.1540-5915.1997.tb01312.x.
 • Lankhorst, M. 2005. Enterprise Architecture at Work, Berlin: Springer, DOI: 10.1007/978-3-642-01310-2.
 • Luftman, J. 2003. Assessing IT-Business Alignment, w: C.V. Brown i H. Topi (red.) IS Management Handbook, s. 7–20. London: Auerbach Publications, DOI: 10.1201/9781420031393.ch1.
 • Minoli, D. 2008. Enterprise Architecture A to Z, Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology, London: CRC Press, DOI: 10.1201/9781420013702.
 • Op’t Land, M., Proper, E., Waage, M., Cloo, J. i C. Steghuis 2009. Enterprise Architecture, Creating Value by Informed Governance, Berlin: Springer, DOI: 10.1007/978-3-540-85232-2_3.
 • Pańkowska, M. 2010. Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych, w: J. Sobieska- Karpińska (red.) Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, s. 238–253. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu..
 • Paulish, D.J. 2002. Architecture-Centric Software Project Management: A Practical Guide, Upper Saddle River: Addison Wesley.
 • Reich, B.H. i I. Benbasat 2000. Factors That Influence The Social Dimension of Alignment Between Business and Information Technology Objective. MIS Quarterly, nr 1 (24), s. 81–113, DOI: 10.2307/3250980.
 • Sabherwal, R. i Y.E. Chan 2001. Alignment Between Business and IS Strategies; A Study of Prospectors, Analyzers and Defenders. Information Systems Research, nr 1 (12), s. 11–33, DOI: 10.1287/isre.12.1.11.9714.
 • Salmans, B. 2010. EA Maturity Models, w: L. Kappelman (red.) The SIM Guide to Enterprise Architecture, s. 89–96. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • SARA 2002. Final Report of the Software Architecture Review and Assessment, http://philippe.kruchten.com/architecture/SARAv1.pdf, odczyt: maj 2012.
 • Sobczak, A. 2008. Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Theuerkorn, F. 2005. Lightweight Enterprise Architectures, London: Auerbach Applications, DOI: 10.1201/9780203505311.
 • Wiggers, P., Kok, H. i M. de Boer-de Wit 2004. IT Performance Management, Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heidemann, DOI: 10.1016/B978-0-7506-5926-0.50006-6.
 • Wijaya, S., Spruit, M.R. i W.J. Scheper 2009. Webstrategy Formulation: Benefiting from Web 2.0 concepts to deliver business values, w: M.D. Lytras, E. Damiani i P. Ordones de Pablos (red.) Web 2.0, The Business Model, s. 103–133. New York: Springer, DOI: 10.1007/978-0-387-85895-1.
 • Wysocki, R. i R. McGary 2005. Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice: Helion.
 • Zysińska, M. 2007. Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich, w: M. Trocki i B. Grucza (red.) Zarządzanie projektem europejskim, s. 223-238. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57741c30-4e18-4477-afc5-276761f860f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.