PL EN


2019 | 31/32 | 113-120
Article title

Wspomaganie rozwoju nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji

Authors
Title variants
EN
Support of the professional development of teachers of migrant children
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland’s integration into the European structures, the dynamic and intensive migration processes, resulting in growing interest in Poland as a place to stay, live and work for both political and economic immigrants flowing in from some new directions and areas of the world, and last but not least, related new legislation, including educational regulations, create a new perspective for Polish glottodidactics. Special support is required for teachers working in Polish schools admitting more and more pupils with experience of migration – children of either foreigners or Poles returning from extended stays abroad. Aiding teachers’ professional development and enabling them to improve their knowledge and competencies will have a positive impact on the situation of pupils with insufficient or no command of the Polish language. The Collaborative and Autodidactic Network described in the paper generates a space where theoretical lectures, methodological workshops, individual consultations, and sharing good practices enable teachers to gain new information and skills required to professionally guide pupils with experience of migration.
Contributors
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Bernacka-Langier A. i in. (2010), Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracującym
 • z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa.
 • Gębal P. E. (2018) Podstawy dydaktyki nauczania języka polskiego jako drugiego. Podejście
 • integracyjno-inkluzyjne, Księgarnia Akademicka, Kraków.Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., Klakla J.B. (2016a), Praca diagnostyczna i
 • terapeutyczna z powracającymi dziećmi i młodzieżą - praktyczne wskazówki dla psychologów,
 • „Psychologia Wychowawcza”, 52 (66), s. 267–284.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., Klakla J.B.
 • (2016b), Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów dzieci i młodzieży z
 • emigracji, „Psychologia Wychowawcza”, 52 (66), s. 172–186.
 • Janowska I. (2017), Rola nauczyciela w podejściu interkulturowym, w: Każdy uczeń jest ważny,
 • A. Janus-Sitarz (red.), Kraków.
 • Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności,
 • Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Lipińska E., Seretny A. (2017), Polsko-niepolskie dzieci w polskiej szkole –studium (re)emigracyjnych
 • problemów uczniów, w: Każdy uczeń jest ważny, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków.
 • Miodunka W. T. (2014), Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój
 • i perspektywy badań, „LingVaria”, nr 17/2014, s. 199-226.
 • Miodunka W. T. (2016), Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy,
 • Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Pamuła-Behrens, M., Szymańska M. (2018), Metoda JES-PL. Nauczanie języka edukacji szkolnej
 • uczniów z doświadczeniem migracji, „Języki Obce w Szkole” nr 2/ 2018, s. 5-10.
 • Szybura A. (2016), Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania
 • języka polskiego, „Języki Obce w Szkole” nr 2/2016, s. 99-105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5775ee0d-9b0c-41a3-8a6c-f2a98f67e62e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.