PL EN


Journal
2019 | 1 | 107-116
Article title

Kulturowo-religijny wymiar kwiatu lotosu

Authors
Content
Title variants
EN
The Cultural and Religious Dimension of the Lotus Flower
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rośliny zajmują ważne miejsce we wszystkich kulturach i religiach świata. Posiadają nie tylko leczniczy, ale także sakralny charakter. Stają się częstym obiektem kultu, symbolem stworzenia, przemijalności, cnót. Zawierają bogatą symbolikę, ukazującą rzeczywistość ziemską oraz nadprzyrodzoną. W graficznym wyobrażeniu przedstawiają świat doczesny i transcendentny. Wywołują u odbiorcy określone myśli, zachowania, postawy. Artykuł przedstawia kulturowo-religijny wymiar kwiatu lotosu. Ukazuje jego sakralne znaczenie oraz bogatą symbolikę w poszczególnych kulturach i religiach. Dla starożytnych Egipcjan lotos oznaczał stworzenie, odrodzenie, słońce, bóstwo. W Indiach symbolizuje czystość, doskonałość, piękno, świętość. Na Dalekim Wschodzie (Chiny, Tybet) wyraża kosmiczną harmonię, jedność pierwiastków męskiego i żeńskiego. W Europie stanowi zapowiedź raju, ukazując zarazem perspektywę życia wiecznego.
EN
Plants occupy an important place in all cultures and religions of the world. They have not only a healing character but also a sacred one. They become a frequent object of worship, a symbol of creation, transience and virtue. They contain a rich symbolism showing the earthly and supernatural reality. They depict the temporal and transcendental world in a graphic image. They evoke specific thoughts, behaviors and attitudes in the recipient. This article presents the cultural and religious dimension of the lotus flower. It shows its sacred significance as well as rich symbolism in various cultures and religiosities. For ancient Egyptians it meant creation, rebirth, sun, deity. In India it symbolizes purity, perfection, beauty, holiness. In the Far East (China, Tibet) it expresses the cosmic harmony, the unity of male and female elements. In Europe it refers to the announcement of paradise, showing the perspective of eternal life.
Keywords
Journal
Year
Issue
1
Pages
107-116
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
References
 • A. de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery, Amsterdam-London 1974
 • A. Nowak, Lotos, [w:] L. Frédéric, Słownik cywilizacji indyjskiej, tłum. C. Galewicz, P. Piekarski, t. 1, Katowice 1998
 • A.P. Chenel, A.S. Simarro, Słownik symboli, tłum. M. Boberska, Warszawa 2008
 • B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2003
 • C.B. Levenson, Symbols of Tibetan Buddhism, New York 2004
 • D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. P. Pachciarek i in., wyd. 2, Warszawa 2001
 • E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013
 • E. Słuszkiewicz, Brahma, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976
 • E. Trzeciak, P. Trzeciak (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu, Warszawa 1997
 • G. Głuchowski, Tantryzm, tantra, [w:] E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013
 • G. Głuchowski, Wisznu, [w:] E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014
 • H. Biedermann, Leksykon symboli, wyd. 3, tłum. J. Rubinowicz, M. Szubert, Warszawa 2003
 • H. Owusu, Symbole Egiptu, tłum. M. Dziedzic, Katowice 2002
 • J. Hall, Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu, tłum. B. Baran, J.S. Zaus, Kraków 1997
 • J. Pick, W świecie Biblii. Flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii, Pelplin 1998
 • J. Sieradzan, Ikonografia hinduska a ikonografia buddyzmu tybetańskiego. Próba porównania, „Nomos”, nr 18-19, 1997
 • J. Tresidder, Symbole i ich znaczenie. Ilustrowany przewodnik zawierający ponad 1000 symboli wraz z objaśnieniem ich tradycyjnego i współczesnego znaczenia, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2001
 • J.C. Cooper, An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, London 1982
 • J.P. Brereton, Lotus, [w:] M. Eliade (red.), The Encyclopedia of Religion, t. 9, New York-London 1987
 • K. Dennis-Bryan, N. Hodgson, N. Lockley (red.), Znaki i symbole, tłum. Barbara Kocowska, Warszawa 2009
 • Leksykon symboli, Warszawa 1992
 • M. Cazenave (red.), Encyclopédie des symboles, Paris 1996
 • M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2011
 • M. O’Connell, R. Airey, Znaki i symbole. Ilustrowana encyklopedia, tłum. P. Głuchowska, Warszawa 2007
 • Nefertum, [w:] J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 2002
 • P. Grison, Lotus, [w:] J. Chevalier (red.), Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris 1969
 • S. Forty, Znaczenie symboli, tłum. W. Cichocki, Warszawa 2008
 • S. Jakobschy, Osiem pomyślnych symboli w tradycji buddyjskiej, „Nomos”, nr 45-46, 2004
 • T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, Warszawa 2002
 • W. Eberhard, Symbole chińskie. Słownik, tłum. R. Darda-Staab, wyd. 2, Kraków 2007
 • W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2011
 • W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2017, s. 202-204
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-577835fc-7caf-454a-a512-c51008d5a621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.