PL EN


2019 | 14 | 3(53) | 9-11
Article title

Introduction

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • Bobrowska-Nowak W. (1978). Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa: WSiP.
  • Korzeniewska J.T. (2013). Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach. Historia i współczesność Publicznego Przedszkola im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach, Lublin, Szczebrzeszyn: Wydawnictwo Jut.
  • Nawroczyński B. (1938). Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwoje, stan współczesny i cechy charakterystyczne, Warszawa-Lwów: Księznica-Atlas.
  • Sosnowska J. (2016). Wydawcy polskich czasopism pedagogicznych adresowanych do wychowawczyń przedszkoli i ich rola w popularyzowaniu idei wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej, w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 31-55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5785d128-c7c6-4967-9eaf-1aec09c78365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.