PL EN


Journal
2015 | 20 | 141-153
Article title

Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie regionu jeleniogórskiego w latach 1995–2013

Authors
Title variants
EN
Suburbanization of medium sized towns in Poland based on the example
of Jelenia Góra region in the period 1995–2013
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się odmiennymi trendami w rozwoju ludnościowym. Magnesem przyciągającym ludzi stały się duże miasta i ich sąsiedztwo tworzące aglomeracje. Miasta małe i średniej wielkości charakteryzują się odmiennymi procesami rozwoju ludnościowego. Postrzega się tutaj wyludnianie się miast. Jest to wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Celem artykułu jest identyfikacja zjawisk zachodzących w rozwoju ludnościowym – zwanych suburbanizacją – na przykładzie Jeleniej Góry i otaczających ją gmin wchodzących w skład jeleniogórskiego powiatu ziemskiego.
EN
Recent years in Poland have been characterized by contrasting trends in population development. Big towns and their neighbourhoods, which create agglomerations, have been playing the role of magnets for people. Small and medium sized towns are characterized by different processes of population development. In this situation the trend of abandoning towns has been observed. This results from such factors as negative birth rate and negative migration balance. The objective of the hereby article is to identify phenomena occurring in population development – called suburbanization – based on the example of Jelenia Góra town and the surrounding communes, included in jeleniogórski rural district.
Journal
Year
Issue
20
Pages
141-153
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Litwińska E., 2008, Zjawisko urban sprawl – jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji, [w:] Współczesne kierunki i  wymiany procesów urbanizacji, red. J.  Słodczyk, M.  Śmigielska, Uniwersytet Opolski, Opole.
  • Maciejuk M., 2007, Problemy demograficzne regionu jeleniogórskiego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Wrocław. Prace Naukowe AE nr 1161.
  • Maciejuk M., 2010, Przemiany w strukturze ludnościowej regionu jeleniogórskiego w latach 1995–2008, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wrocław. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 109.
  • Maciejuk M., 2010, Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie Jeleniej Góry, [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • Parysek J., 2008, Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Współczesne kierunki i wymiany procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Uniwersytet Opolski, Opole.
  • „Rocznik Demograficzny 2014”, GUS, Warszawa.
  • Słodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-578fc7c1-1d31-487a-b92b-01063d50c6c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.