PL EN


2016 | 1 | 87-98
Article title

Wagi portfelowe

Authors
Content
Title variants
EN
Portfolio weights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy. Rozważane są w nim wagi portfelowe maksymalizujące kwadratową funkcję oczekiwanej użyteczności oraz minimalizujące wariancję stopy zwrotu portfela, a także ukazane są zależności między tymi wagami. W artykule omówiono problem estymacji optymalnych wag portfelowych.
Year
Volume
1
Pages
87-98
Physical description
Contributors
author
 • Prof. UG dr hab., Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot 81-824,, tadeusz.bolt@ug.edu.pl
References
 • Alexander G. J., Baptista A. M. (2010), Active portfolio management with benchmarking; A frontier based on alfa, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 34.
 • Bodnar T., Okhrin Y. (2013), Boundaries of the risk aversion cśfficient: Should we invest in the global minimum variance portfolio?, „Applied Mathematics and Computation”, Vol. 219.
 • Bołt T. W. (2009), O interpretacji linii rynku kapitałowego w świetle zasady separacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 4/2.
 • Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C. (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.
 • Candelon B., Hurlin C., Tokpavi S. (2012), Sampling error and double shrinkage estimation of minimum variance portfolios, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 19.
 • Clements A., Silvennoinen A. (2013), Volatility timing; How best to forecast portfolio exposures,,,Journal of Empirical Finance’’, Vol. 24.
 • Elton E. J., Gruber M. J. (1997), Modern portfolio theory, 1950 to date,,,Journal of Banking & Finance”, Vol. 21.
 • Engle R., Colacino R. (2006), Testing and valuing dynamic correlations for asset allocation,,,Journal of Business & Economic Statistics’’, Vol. 24.
 • Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Fleming J., Kirby C., Ostdiek B. (2001), The economic value of volatility timing, ,,Journal of Finance’’, Vol. 67.
 • Kim W. C., Kim J. H., Fabozzi, F. J. (2014), Deciphering robust portfolios, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 45.
 • Kolm P. N., Tütüncü R., Fabozzi F. J. (2014), 60 Years of portfolio optimization: Practical challenges and current trends,,,European Journal of Operational Research’’, Vol. 234.
 • Kourtis A., Dotsis G., Markellos R. N. (2012), Parameter uncertainty in portfolio selection; Shrinking the inverse covariance matrix,,,Journal of Banking & Finance’’, Vol. 36.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio selection,,,Journal of Finance’’, Vol. 7.
 • Okhrin Y., Schmid W. (2006), Distributional properties of portfolio weights, ,,Journal of Econometrics’’, Vol. 134.
 • Rubinstein M. (2002), Markowitz’s ‘’portfolio selection’’: A fifty-year retrospective, ,,Journal of Finance’’, Vol. 57.
 • Varga-Haszonits I., Kondor I. (2007), Noise sensivity of portfolio selection in constant conditional correlation GARCH models, „Physica”, Vol. 385.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5796564f-0196-4251-8d0b-622a3f171be3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.