PL EN


2018 | 55 | 456-465
Article title

Kapitał venture w finansowaniu innowacji przełomowych

Content
Title variants
The role of venture capital in financing innovations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor mierzy się z problemem finansowania innowacji, w szczególności innowacji przełomowych. Ten rodzaj innowacji posiada cechy szczególne, istotnie różniące je od innowacji przyrostowych. Przede wszystkim innowacje przełomowe mają olbrzymi potencjał oddziaływania na wzrost gospodarczy. Innowacje przełomowe mają dwie główne charakterystyki. Po pierwsze istotną cechą innowacji przełomowych jest fakt, że tworzą nowe rynki, są to innowacje przerywające dotychczasowy tok rozwojowy. A z punktu widzenia tworzenia innowacji w dziedzinach wymagających nowej wiedzy jest to cecha pożądana. Jednakże drugą cechą charakterystyczną jest fakt, że pojawienie się innowacji przełomowej początkowo powoduje pogarszanie się funkcjonalności produktów. Innowacje przełomowe przerywają istniejący proces produkcyjny. W takim kontekście działalność innowacyjna jest działalnością obarczoną wysokim ryzykiem i niepewnością. Cechy te mogą powodować u przedsiębiorców awersję do ryzyka. Wysoki poziom niepewności, kapitałochłonność, lecz również i perspektywa wysokich zysków sprawiają, że inwestowanie w działalność innowacyjną jest potencjalnie interesująca dla inwestorów. Uważa się, że kapitał venture stał się instytucją pośredniczącą na rynku kapitału, zapewniającą dopływ funduszy do ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć, które bez kapitału ryzyka nie będą miały szansy na wejście na rynek. Firmy te – małe, młode, innowacyjne, w swoisty sposób „skażone” odium nowości i niepewności, potrzebują kapitału, którego źródłem miały stać się fundusze venture. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie – czy kapitał ryzyka (VC) jest faktycznie kapitałem inwestowanym w ryzykowne, innowacyjne przedsięwzięcia.
EN
In hereby article the author discusses the problem of financing innovation, especially the disruptive (or breakthrough) innovation. This type of innovation has some special features that make them different than incremental ones. First of all disruptive innovations are the ones that have great – growth creating potential. They are new products or services that replace the existing ones. They break the present production cycle. They cause risk and uncertainty. And they provoke entrepreneur’s risk-averse behavior. Because if profits motivate entrepreneurship, uncertainty demotivates it. High uncertainty, high capital intensity and high profits prospects make investing in this sort of innovation aq potentially interesting issue. There is a common perception that Venture Capital has become an intermediary in financial markets, providing capital to firms that might otherwise have difficulty attracting financing. As these firms are thought to be small, young and innovative, plagued by the “liability of newness”, Venture Capital is expected to fulfill an important role in the economy – it is meant to be a tool of financing to novel and risky ventures and, hence, it is a drive of the technological and economic progress. The goal of the article is an attempt to answer the question if the venture capital is a risk-loving or risk-averse capital. Methods used are critical analysis of literature, data analysis. The goal of the article is to show the role VC plays in financing Europe’s innovations, and to answer the question if VC is a risk-loving capital.
Year
Volume
55
Pages
456-465
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Aghion P., Tirole J., 1994, The management of innovation, “Quarterly Journal of Economics”, 109(4), p. 1185–1209, http://dx.doi.org/10.2307/2118360.
 • Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
 • de la Dehesa GG., 2002, Venture Capital in the United States and Europe, “Occasional Papers” No. 65, Published by Group of Thirty, Washington.
 • http://group30.org/images/uploads/publications/G30_VentureCapitalUSEurope.pdf.
 • Gompers P.A., Lerner J., 2002, The Money of Invention. How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, http://dx.doi.org/10.1145/504689.763904.
 • Grossman S.J., Hart O.D., 1986, The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration, “Journal of Political Economy”, 94, p. 691–719, http://dx.doi.org/10.1086/261404
 • Hall B.H., Griliches Z. &. Hausman J.A., 1986, Patents and R&D: Is there a lag?, “International Economic Review”, 27(2), p. 265–283, http://dx.doi.org/10.2307/2526504.
 • Hart O., Moore J., 1990, Property rights and the nature of the firm, “Journal of Political Economy”, 98, p. 1119–1158, http://dx.doi.org/10.1086/261729.
 • Holmstrom B., 1989, Agency costs and innovation, “Journal of Economic Behavior & Organization”, 12(3), p. 305–327, http://dx.doi.org/10.1016/0167-2681(89)90025-5.
 • Kerr W.R., Nanda R., 2014a, Financing Innovation, “Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper” No. 15–034, Available http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2519572.
 • Kerr W.R., Nanda R. & Rhodes-Kropf M., 2014b, Entrepreneurship as experimentation, “Journal of Economic Perspectives”, 28(3), p. 25–48, http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.3.25
 • Knight F.H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Houghton Mifflin. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511817410.005.
 • Lerner J., 1999, The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program, “The Journal of Business”, 72(3), p. 285–318, http://dx.doi.org/10.1086/209616.
 • Levin E., 2016, Why Europe Lags Behind the US in VC Investment, 13.03.2016, https://venturebeat.com/2016/03/13/why-europe-lags-behind-the-us-in-vc-investment/(downloaded 25.05.2017).
 • Nepelski D., The Role of Venture Capital in Financing Innovation in Europe, https://www.ispim-innovation.com/single-post/2016/09/01/Daniel-Nepelski-The-role-of-Venture-Capital-in-financing-innovation-in-Europe (downloaded 5.05.2017).
 • Nepelski D., Piroli G., De Prato G., 2016, European start-up hotspots: Analysis of Venture Capital financing in Europe. Joint Research Centre, “JRC Scientific and Policy Reports” EUR 28021 EN, http://dx.doi.org/10.2791/39207.
 • OECD, 2013, Access to finance: Venture Capital [In:] Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2013-27-en.
 • OSLO MANUAL, EC-EUROSTAT, http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf, pobrane 10.05.2015.
 • Scherer F.M., Harhoff D., 2000, Technology policy for a world of skew-distributed outcomes, “Research Policy”, 29(4–5), p. 559–566, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00089-X.
 • Schumpeter J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA, http://dx.doi.org/10.1007/0-306-48082-4_3.
 • Vaitheeswaran V., 2007, Something new under the sun: A Special report on innovation,“The Economist”.
 • Venture Capital & the Finance of Innovation, Research Starters eNotes.com, Inc. eNotes.com 13 Aug, 2017, http://www.enotes.com/research-starters/venture-capital-finance-innovation#research-starter-research-starter.
 • Zorska A., 2011, Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej [w:] Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5796ae39-aaee-4443-ab48-77f974dc22de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.