PL EN


2018 | 63 | 5 (382) | 87-107
Article title

Szara strefa i luka podatkowa w działalności turystycznej - jak ograniczyć straty budżetu państwa

Content
Title variants
EN
Grey Area and Tax Gap in Tourism – Activities Aimed at Limiting State Budget Losses
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The share of grey area in tourism is very high: it is estimated that in 2016 only the respective tax gap stood about PLN 2.3 billion. The main reason behind is the low scale of business (small firms prevail) whose costs (both administrative and financial) are high, its economic potential is low, while its range usually local only. That is why these firms often evade taxation and social and health insurance contributions, they often understate their income while overstate costs, and invest finances from unknown sources. The article presents proposals for measures aimed at limiting the grey area and for improving tax collection.
Year
Volume
63
Issue
Pages
87-107
Physical description
Dates
published
2018-10
Contributors
 • Polski Instytut Ekonomiczny
author
 • Polski Instytut Ekonomiczny
 • Polski Instytut Ekonomiczny
References
 • Bajada Christopher, Schneider Friedrich. 2009. “Unemployment and the Shadow Economy in the OECD”, Revue économique, Presses de Sciences-Po, vol. 60(5).
 • Bednarski Marek. 2013. “Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna, Optimum. Studia Ekonomiczne 6.
 • Bednarski Marek. 2017. „Szara strefa w sektorze mikro o małych przedsiębiorstw. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. Polska perspektywa”, Polityka Społeczna 11-12.
 • Buszko Andrzej. 2017. „Poziom szarej strefy w Polsce w kontekście luki podatkowej”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia sectio H – Oeconomia, Vol. Li, 4
 • Cichocki Stanisław. 2006. „Metody badania szarej strefy”, Gospodarka Narodowa 1-2.
 • Feige L. Edgar. 1990. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional Economics Approach, Madison: University of Wisconsin.
 • Fundowicz Jacek, Łapiński Krzysztof, Peterlik Marcin, Wyżnikiewicz Bohdan. 2016. Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,.
 • Fundowicz Jacek, Łapiński Krzysztof, Wyżnikiewicz Bohdan. 2018. Szara strefa 2018, Warszawa: Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych,.
 • Glikman Paweł. 1996. Zatrudnienie, inwestycje, podatki w szarej gospodarce, ZBSE GUS i PAN, Z. 236, Warszawa.
 • Gołębiowski Grzegorz. 2007. „Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej”, Współczesna Ekonomia 1.
 • Krajewska Anna, Krajewski Stefan. 2015. Kontrowersje wokół płacy minimalnej, [w:] Kwiatkowski Eugeniusz, Liberda Barbara (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, PTE, Warszawa: IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Nowak Stefan., Herbuś Aneta, Szczerbowski Marek. 2012. „Zjawisko szarej strefy w gospodarce turystycznej”, [w:] Nowak Stefan (red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Materiały i studia, Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 • Łapiński Krzysztof, Peterlik Marcin, Wyżnikiewicz Bohdan. 2014. Szara strefa w polskiej gospodarce, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Ostrom Elinor. 2013. Dysponowanie wspólnymi dobrami, Warszawa: Wolters Kluver Polska.
 • Raczkowski Konrad, Mróz Bogdan. 2017. Luka podatkowa w gospodarce światowej,[w:] Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2015-16, The Global compact Network Poland, EY-Polska.
 • Schneider Friedrich., Enste Dominik H. 2000. “Shadow Economies: Size, Causes and Consequences”, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII, March.
 • Schneider Friedrich. 2017. Implausible Large Differences of the Size of the Underground Economies in Highly Developed European Countries? A Comparison of Different Estimation Methods, Johannes Kepler Universitat Linz, Mai 4.
 • Smuga Tadeusz (red.). 2005. Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 • Ważniewski Piotr. 2009. „Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce”, Handel Wewnętrzny 6 (323).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5796b4f4-b7c0-4d9d-9c16-68c545c0a672
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.