PL EN


2018 | 534 | 57-69
Article title

Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej – przykład Łodzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2014 r. władze Łodzi zdecydowały o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów ilościowej i jakościowej analizy propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Łodzi w ramach I edycji budżetu obywatelskiego. Efektem analizy jest ukazanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do funkcjonowania miasta. Ich przegląd wskazuje na kierunek pożądanych zmian w mieście, które w zdecydowanej większości dotyczą przestrzennego aspektu funkcjonowania miasta. Wyłaniające się z projektów propozycje zmiany i poprawy już istniejących bądź kształtowania nowych przestrzeni i miejsc w mieście postrzegane są jako możliwości społecznego wytwarzania przestrzeni miejskiej i kształtowania podstawowych form ładu przestrzennego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5798849c-4fad-45cf-be7a-1b1888131467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.