PL EN


2007 | 3 | 212-219
Article title

Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą (ujęcie modelowe)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This work describes dynamic model and simulation of a manufacturing company that manage operations, and analysis the reasons for changing processes inside the company in accordance with a change in the stream of incoming orders for finished products. Results of computer simulation of the designed model, show some dynamic characteristics within different divisions of the entire manufacturing company throughout duration of the production process. In the model of a production facility, different departments were taken into account. The departments are involved in activities related to flow of information, materials and prefabricated elements, production, products storage, and shipment.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu, Polska
References
 • Ansoff H.I., 1995, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, 1985, W. Grudzewski (red.), PWE, Warszawa.
 • Forrester J.W., 1961, Industrial dynamics, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości: wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Penc J., 2006a, Encyklopedia zarządzania, Akademica, Łódź.
 • Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa.
 • Penc J., 2006b, Podstawy nowoczesnego zarządzania, Akademica, Łódź.
 • Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Thompson A.A., Stricland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin, Cambridge.
 • Thompson A.A. jun., Strickland A.J., 1993, Strategic Management: Concepts and Cases, Richard D. Irwin, Boston.
 • Wagner H.M., 1980, Badanie operacyjne, PWE, Warszawa.
 • Żukowski P., Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprijatijem (sistiemnyj podchod), .Lesnoj Żurnał. 2/1990.
 • Żukowski P., Prusak Z., 1999, Design and Analysis of the Dynamic Management Model of a Manufac- turing Company [In:] The 15th International Conference on Production Research: Manufacturing for a Global Market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland).
 • Żukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management Model of an Agriculture Company. [In Problemy zarządzania agroprzemysłowym kompleksem Rosji].
 • Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-579b56fc-56f4-4e73-a459-b1588f6c6d21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.