PL EN


2013 | 13 | 19-30
Article title

Wspieranie innowacyjności w polskich regionach

Content
Title variants
EN
Innovation supporting in Polish regions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Innovation is regarded as one of the most important factors of economic growth and development and it is one of the policy priorities of the European Union. Therefore at the Community, Member States and regions levels there are various initiatives, activities and projects aimed at increasing innovation. A growing interest in innovation and commitment in different kinds of activities in this area can be observed also in Polish regions. This paper presents a theoretical discussion of the innovation economy, with particular emphasis on the regional economy, as well as selected actions undertaken in Polish regions to increase innovation.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
19-30
Physical description
Contributors
References
 • Baruk J., Innowacje instrumentem rozwoju przedsiębiorstw, regionów, gospodarki, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, red. J. Kot, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2007, s. 377.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryc, B. Majecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Harman A.J., The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge 1971.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Kłos Z., Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 • Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Łuczkiewicz G., Zarządzania kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
 • Morgan K., Nauwelaers C., Regional Innovation Strategies. The Challenge for Less-Favoured Regions, Routledge 2003.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Nowakowska A. (red.): Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Olechnicka A., Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission, Enterprise and Industry, Belgium 2012.
 • Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii. PWN, Warszawa 1973.
 • Szultka S., Czy regionalne strategie innowacji zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 1 (www.pfsl.pl).
 • Gaczek W.M., Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, [w:] W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • http://slaskie-innowacje.pl.
 • http://www.brokerinnowacji.malopolska.pl.
 • http://www.citt.lublin.pl.
 • http://www.innowacje.dolnyslask.pl.
 • http://www.miastoinnowacji.lodz.pl.
 • http://www.tarr.org.pl.
 • http://www.winnova.pl.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57a27e71-6d89-4e43-8bc5-7430d983faf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.