PL EN


2015 | 4 | 129-233
Article title

Lista uczniów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie z roku szkolnego 1925/1926

Content
Title variants
EN
The list of students of the Public Teachers Preparanda in Uniejów from school year 1925/1926
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor tekstu, na podstawie Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, uzupełnia listę i podpisy 56 uczniów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie z roku szkolnego 1925/1926.
EN
The author of the text found in “Polish Declaration of Admiration and Friendship for the United States” a complete list and signatures of 56 students of the Public Teachers Preparanda in Uniejów from the school year 1925/1926.
Year
Volume
4
Pages
129-233
Physical description
Dates
online
2015-11-15
Contributors
  • magister prawa, asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, członek Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski.
References
  • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Preparanda Nauczycielska w Uniejowie (zespół nr 5501).
  • Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1919 r., nr 69, poz. 416).
  • Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, 1926 r., t. 13.
  • Gołdyn P., Wyjątki z dziejów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie (1921-1926), „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013, s. 113–124.
  • Woodrow Wilson, 14 punktów, [w:] W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki (red.), Wielkie mowy historii, t. 2, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006.
  • Preparandy Nauczycielskie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1922.
  • http://international.loc.gov/intldl/pldechtml/pldechome.html; dostęp 18.11.2014 r.
  • http://deklaracja.genealodzy.pl; dostęp 18.11.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57a6e997-b468-4967-8785-65380bc095bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.