PL EN


2013 | 2(34) | 435-449
Article title

Efektywność wprowadzenia do portfelawybranych certyfikatów strukturyzowanychtypu tracker

Content
Title variants
EN
The effectiveness of WSE market portfolio with commodity investments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowana została opłacalność wprowadzenia do portfela rynkowego GPW wybranych inwestycji towarowych reprezentowanych przez serie certyfikatów strukturyzowanych. Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że przy użyciu tych instrumentów możliwa jest dywersyfikacja i obniżenie ryzyka portfela mierzonego warunkowym odchyleniem standardowym, przy czym efekt ten jest najwyraźniej obserwowany w okresie, w którym indeks giełdy odnotowuje spadki.
EN
In the article the profitability from adding a commodity investments (represented by a series of structured products) into WSE market portfolio is examined. As based on the obtained results it can be assumed that using these instruments it is possible to diversify and reduce portfolio risk measured by conditional standard deviation, and the effect of it is the most widely observed in the period in which the stock market index declines.
Year
Issue
Pages
435-449
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, „Journal of Econometrics” 1986, No. 31.
 • Bollerslev T., Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model, „The Review of Economics and Statistics” 1990, Vol. 72, No. 3., links.jstor.org/sici?sici=0034-6535%28199008%2972%3A3%3C498%3AMTCISN%3E2.0. CO%3B2-N [27.11.2012].
 • Broszura informacyjna dostępna w internecie pod adresem www.djindexes.com/mdsidx/downloads/brochure_info/Dow_Jones_UBS_Commodity_Indices_Brochure.pdf [10.09.2012].
 • Clare A.D., Motson N.E., How Many Alternative Eggs Should You Put in Your Investment Basket?, 2008, dostępne w bazie SSRN: ssrn.com/abstract=1157884 [19.11.2012].
 • Conover C.M., Jensen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M., Can precious metal make your portfolio shine?, CFA Digest, Vol. 39, No. 3, CFA, 2009.
 • Fiseder P., Jednorównaniowe modele GARCH – analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 2001, www.econ1.uni.torun.pl/dem01/fiszeder.pdf [27.11.2012].
 • Fiszeder P., Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, UMK Toruń, 2005.
 • Fiszeder P., Prognozowanie procesów finansowych, w: Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Jaffe J.F., Gold and Gold Stocks as Investments for Institutional Portfolios, „Financial Analysts Journal” 1989, Vol. 45, No. 2, Mar.-Apr., CFA Institute, 1989.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje- instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wydanie 3, zmienione, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Materiały edukacyjne GPW, Produkty strukturyzowane, dostępne w Internecie [10.09.2012].
 • Markowitz H., Portfolio selection, „The Journal of Finance” 1959, Vol. 7, No. 1, www.jstor.org/discover/10.2307/2975974?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21101111798713 [19.11.2012].
 • McCown R.J., Zimmerman R.J., Analysis of the Investment Potential and Inflation-Hedging Ability of Precious Metals, July 2007, Banking and Capital Markets – New International Perspectives, World Scientific Publishing Company, 2010.
 • Mukherjee K. nath, Commodity investments: opportunities for Indian institutional investors, niepublikowany, dostępny w bazie SSRN: ssrn.com/abstract=1930234, 2011 [25.01.2012].
 • Pełka W., Rynki surowców, w: Rynki inwestycji alternatywnych, red. M. Mikita, W. Pełka, Poltex, Warszawa 2009.
 • Piontek K., Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2001, nr 890.
 • Piontek K., Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 2004, nr 1021, EKONOMETRIA, 14.
 • Piontek K., Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych, w: Nauki Finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. J. Czekaj, t. IV (Rynki Finansowe), Kraków 2004.
 • Warunki końcowe emisji dla certyfikatów, www.gpw.pl/info_produkty_strukturyzowane [10.09.2012].
 • Worthington A.C., Pahlavani M., Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks Accounting & Finance Working Paper 06/04, School of Accounting & Finance, University of Wollongong, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57aaacac-1cb3-4017-b54e-aa0f890c27d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.