PL EN


2013 | 2 | 2 | 78-88
Article title

Rodzaje i formy kształtowania rozliczeń między dostawcą a przedsiębiorcą handlowym w praktyce a orzecznictwo sądów

Authors
Content
Title variants
EN
Types and forms of payments’ settlements between suppliers and commercial companies in light of jurisprudence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia różne rodzaje tzw. opłat półkowych spotykanych w praktyce umów handlowych. Ukazuje rozwój orzecznictwa sądów (w tym SN) kwalifikującego jako „opłaty za przyjęcie do sprzedaży” świadczenia pieniężne za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców, a także rabaty przyznawane kupującym przez dostawców. Następnie zostały omówione relacje między dostawcami i kupującymi w aspekcie ich sił negocjacyjnych i pozycji rynkowych. Autor kwestionuje obiegową tezę o przewadze sieci handlowych nad wszystkimi dostawcami. W ostatniej części wskazano nieuczciwe tzw. opłaty półkowe w odróżnieniu od opłat za usługi rzeczywiście świadczone na rzecz dostawców przez sieci handlowe. W konkluzji autor opowiada się za nowelizacją art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk.
EN
This paper focuses on various types of slotting fees used in commercial transactions. Criticized are jurisprudential developments (especially those deriving from the Supreme Court) extending the use of the notion of slotting fees to various kinds of payments made by suppliers to buyers. Presented also are the relations between suppliers and wholesalers and retailers in negotiations and in product promotions. Finally, the paper differentiates between fair and unfair slotting fees and suggests that only an amendment to the present wording of Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act can break the present jurisprudential line.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
78-88
Physical description
Dates
published
2013-02-12
Contributors
References
  • Banasiński C., Bychowska M., Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk), Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 4
  • Marek M., Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 2
  • Zdyb M., Sieradzka M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57ab23fd-90ac-4670-bf81-9f4befcba3f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.