PL EN


2019 | 9 | s. 229-245
Article title

System Rady Europy wobec ochrony praw kobiet

Content
Title variants
EN
The System of the Council of Europe towards women’s rights protection
Languages of publication
Abstracts
PL
Problematyka praw kobiet jest stale poruszanym zagadnieniem w kwestii publicznej. Początki walki o równość płci sięgają XVIII wieku, jednak kobiety wciąż padają ofiarami dyskryminacyjnych praktyk. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie podstawowych nurtów feminizmu jako ruchu walczącego o równouprawnienie płci oraz jaki wpływ na sytuację prawną kobiet miała zrodzona z niego feministyczna jurysprudencja. W dalszej części zarysowano mechanizmy antydyskryminacyjne w systemie Rady Europy oraz sposób ochrony kobiet w sferze zatrudnienia. Artykuł wieńczy przedstawienie kilku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
EN
The issue of women's rights is continuously debated in the public domain. The beginnings of the fight for gender equality began in the eighteenth century, but women are still subjected to discriminatory practices. The aim of this article is to briefly present the main trends of feminism as a movement fighting for gender equality, and what influence feminist jurisprudence has on the legal situation of women. In the following part of the paper, anti-discrimination mechanisms are presented in the system of the Council of Europe and the way women are protected in the sphere of employment. The article finishes with the presentation of several judgments of the European Court of Human Rights.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57ae0c0d-6a99-42f9-b543-95322469111b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.