PL EN


2015 | 29 | 3 | 83-96
Article title

Dywersyfikacja produktu turystycznego a zmiany układów przestrzennych zagospodarowania turystycznego Malty

Content
Title variants
EN
Diversification of tourist product vs. changes in the spatial systems of tourist development of Malta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie turystyka stała się w wielu obszarach świata wiodącym działem gospodarki. Jest ona szansą na aktywizację zawodową ludności, zwiększenie dochodów oraz intensyfikację zagospodarowania infrastrukturalnego. W przypadku regionów turystycznych, które wyspecjalizowały się w turystyce wypoczynkowej, pojawia się ważne pytanie dotyczące dalszych tendencji rozwojowych, które zapewnią podtrzymywalność lokalnego rozwoju turystyki. Jednym ze sposobów na utrzymanie lub zwiększenie znaczenia turystyki jest dywersyfikacja produktu w oparciu o nowe rodzaje ruchu turystycznego. Konsekwencją tych działań są zmiany w strukturze i typach zagospodarowania turystycznego, które stwarzają możliwości pozyskiwania nowych klientów. Malta dysponuje atrakcyjnymi warunkami do rozwoju turystyki wypoczynkowej (malownicze plaże, ciepłe, czyste wody morskie), kulturowej (megalityczne kompleksy świątynne, historyczne miasta) oraz lingwistycznej (nauka języka angielskiego). W porównaniu do lat 80. XX wieku ruch turystyczny wzrósł o ponad połowę, co jest m.in. wynikiem dywersyfikacji produktu turystycznego przez wprowadzenie form turystyki kwalifikowanej (diving, climbing, caving, golf).
EN
At present, tourism has become the leading sector in many geographical locations. It offers the opportunity to activate the local labour force, increase income of the local population and intensify industrial development. In case of tourist regions which specialise in recreation tourism, an important question emerges about the future development trends ensuring sustainability of the local tourist development. A well-proven method to maintain or increase the importance of tourism is to diversify the product based on new types of tourist traffic. Such activities result in changes in the tourist development structures and types, which create opportunities of acquiring new clients. Malta offers attractive conditions for developing recreation tourism (picturesque beaches, clean and warm sea), cultural tourism (megalithic temple complexes, historical cities) and linguistic tourism (language courses). When compared to 1980s, a 50% growth in the tourist traffic has been reported, also in consequence of a diversified tourist product through introduction of qualified tourism (diving, climbing, caving, golf).
Contributors
author
References
 • Beeley, B., Charlton, W. (1994). Maltese Patterns of Dependence: An Historical Perspective. Scottish Geographical Magazine, 110, 112–120.
 • Boissevain, J. (1979). The impact of tourism on a dependent Island: Gozo, Malta. Annals of Tourism Research, 6, 76–90.
 • Boissevain, J., Theuma, N. (1998). Contested Space. Planners, Tourists, Developers and Environmentalists in Malta. W: S. Abram, J. Waldren (red.). Anthropological Perspectives on Local Development. Londyn: Routledge, 96–119.
 • Bramwell, B. (2003). Maltese Response to Tourism. Annals of Tourism Research, 30(3), 581–605.
 • Bull, C., Weed, M. (1999). Niche markets and small island tourism: the development of sports tourism in Malta. Managing Leisure. 4(3), 142–155. DOI: 10.1080/136067199375814
 • Chapman, A., Speake, J. (2011). Regeneration in a mass-tourism resort: The changing fortunes of Bugibba, Malta. Tourism Management, 32, 482–491.
 • Cunningham, A.G. (2008). The resort that Bugibba should be. Available from. Times of Malta. Pozyskano z http://www.timesofmalta.com/articles/view/20081204/letters/the-resortthat- bugibba-should-be.235679
 • Dodds, R. (2007). Malta’sTourism Policy: Standing Still or Advancing towards Sustainability? Island Studies Journal, 2(1), 47–66.
 • Hotia, S., McAleera, M., Shareef, R. (2007). Modelling international tourism and country risk spillovers for Cyprus and Malta. Tourism Management, 28, 1472–1484.
 • King, R. (1979). Developments in the Political and Economic Geography of Malta. Tijdschrift voor Economische En Sociale Geografie, 70, 258–271.
 • Kotler, P.H. (1994). Marketing od A do Z. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lockhart, D. (1997). Tourism to Malta and Cyprus. W: D. Lockhart, D. Drakakis-Smith (red.). Island Tourism: Trends and Prospects. Londyn: Pinter, 152–178.
 • Lockhart, D., Mason, K. (1989). A Social and Economic Atlas of Malta and Gozo. Occasional Paper, 16.
 • Malta Environment and Planning Authority (2001). Tourism Topic Paper. Pozyskano z https://www.mepa.org.mt/lpg-structureplanreview#Tourism
 • Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Oglethorpe, M. (1985). Tourism in a small island economy: the case of Malta. Tourism Management, 6, 23–31.
 • Planning Authority (2000). Structure plan for the maltese islands tourism. Topic study. Final Draft. Pozyskano z http://www.mepa.org.mt/lpg-structureplan.html
 • Szwajca, D. (2009). Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia. Economy and Management, 1, 44–59.
 • Thake, C., Hall, B. (1993). Valletta. Cities. 10, 91–102.
 • Theuma, N. (2006). Malta: Re-imaging the Mediterranean Destination. W: H. Derek, M. Smith, B. Marciszewska (red.). Tourism in the New Europe: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, 213–224.
 • Tourism in Malta (2014). Malta Tourism Authority. Pozyskano z http://www.mta.com.mt Tourism industry sub-sectors (2014; 2015, 22 stycznia).
 • Country Report Malta. Pozyskano z http:// ec.europa.eu/growth/tools-databases/tourism-business-portal/documents/business/internationalisation/ malta-country-report.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57ae761d-94f5-44dd-8c98-ff9d21c14f84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.