PL EN


2015 | 230 | 26-35
Article title

Systemy pomiaru efektywności zespołowej

Content
Title variants
EN
Team performance measurement systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę systemów pomiaru efektywności zespołowej (SPEZ) oraz ukazano etapy projektowania takich systemów. Głównym celem artykułu było opisanie systemów pomiaru efektywności zespołowej oraz wskazanie zalet i wad projektowania takich rozwiązań. Ponadto artykuł pokazuje wkład SPEZ w teorię i praktykę zarządzania.
EN
The paper presents some characteristics of Team Performance Measurement Systems (TPMS) and shows the steps to design such systems. Challenges in designing TPMS are identified. The main of the article is to describe TPMS and indicate advantages and disadvantages of designed solutions. Additionally, this paper shows some indicators for theory and practice.
Year
Volume
230
Pages
26-35
Physical description
Contributors
References
 • Aguinis H. (2009): Performance Management. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Bourne M., Neely A., Platts K., Mills J. (2002): The Success and Failure of Performance Measurement Initiatives: Perceptions of Participating Managers. „International Journal of Operations & Production Management”, 22(11), s. 1288-1310.
 • Çiçek M.C., Köksal G., Özdemirel N.E. (2005): A Team Performance Measurement Model for Continuous Improvement. „Total Quality Management”, 16(3), s. 331-349.
 • Dyduch W., Kozłowska I. (2011): Zintegrowany system pomiaru efektywności oparty na miarach przedsiębiorczości organizacyjnej. Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane, s. 284-293.
 • Hersen M. (2004): Comprehensive Handbook of Psychological Assessment, Industrial and Organizational Assessment. John Wiley & Sons, New York.
 • Hongwei H., Baruch Y., Chieh-Peng L. (2014): Modeling Team Knowledge Sharing and Team Flexibility: The Role of Within-team Competition. „Human Relations”, 67(8), s. 947-978.
 • Hudson M., Smart A., Bourne M. (2001): Theory and Practice in SME Performance Measurement System. „International Journal of Operations & Production Management”, 21(8), s. 1096-1115.
 • Kiesler C.A. (1969): Group Performance. Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Kotarbiński T. (1958): Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 • Krzyżanowski L.J. (1999): O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MacBryde J., Mendibil K. (2003): Designing Performance Measurement Systems for Teams: Theory and Practice. „Management Decision”, 41(8), s. 722-733.
 • Meyer W.M. (2005): Can Performance Studies Create Actionable Knowledge if We Can’t Measure the Performance of the Firm? „Journal of Management Inquiry”, 14(3), s. 287-291.
 • Ning L.I., Kirkman B.L., Porter C.O.L.H. (2014): Toward a Model of Work Team Altruism. „Academy of Management Review”, 39(4), s. 541-565.
 • O'Donell F.J., Duffy A.H.B. (2002): Modelling Design Development Performance. „International Journal of Operations & Production Management”, 12(11), s. 1198-1222.
 • Piña M.I.D., Martínez A.M.R., Martínez L.G. (2008): Teams in Organizations: A Review on Team Effectiveness. „Team Performance Management”, 14(1/2), s. 7-21.
 • Pszczołowski T. (1977): Celowość, skuteczność, efektywność. „Prakseologia”, 3(63), s. 5-13.
 • Sułkowski Ł. (2006): O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania. „Organizacja i Kierowanie”, 1(123), s. 53-65.
 • Yang I. (2013): When Team Members Meet in a New Team: An Exploration of Team Development. „Human Systems Management”, 32(3), s. 181-197.
 • Zieleniewski J. (1975): Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2012): Metodyka oceny efektywności organizacyjnej. W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. B. Mikuła. Fundacja UEK, Kraków, s. 381-391.
 • Zigon J. (1994): Oil Company Learns to Measure Work-Team Performance. „Personnel Journal”, 73(11), s. 46-48.
 • Zigon J. (1995): How to Measure the Results of Work Teams.
 • Zigon Performance Group, Wallingford, PA. Zigon J. (1999): How to Measure Team Performance. Zigon Performance Group, Media, PA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57b7aece-296e-438e-8bd3-eddaa5f25509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.