PL EN


2010 | 2(16) | 17-28
Article title

Effectiveness of mechanisms of the owner’s supervision in capital companies of municipal sector

Content
Title variants
PL
Badanie efektywnooeci mechanizmów nadzoru właścicielskiego w przedsiêbiorstwach sektora komunalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the specificity of the corporate governance of municipal firms. It also presents the result of empirical research concerning effectiveness of the mechanisms of the owner’s supervision of municipal firms. The final part of the article presents the directions of the improvement of the corporate governance of these firms.
PL
W artykule zaprezentowano specyfikę nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw komunalnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących efektywności mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. W końcowej części artykułu omówiono kierunki doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw.
Year
Issue
Pages
17-28
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Barwacz K. 2009. Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego spółek kapitałowych sektora komunalnego. Doctoral thesis. The Economic University in Cracow. Unpublished.
  • Barwacz K. 2010. "Problematyka skutecznego nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle teorii praw własności". In: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Ed. Piotr Urbanek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-83-7525-393-1.
  • Kozioł L., Barwacz K. 2009. "Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego – w świetle badań empirycznych". In: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 1732-1565.
  • Stabryła A. 2005. "Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity". Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 3.
  • Ustawa [1997] z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43, ze zm.
  • Ustawa [2005] z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz. U. z 2005 r., nr 62, poz. 551.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57b92fa0-e503-4594-8d72-8e3f5a049381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.