PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 97-107
Article title

Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli

Title variants
EN
Educational problems in early childhood education from the teachers perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the phenomenon of educational problems in early childhood education in teacher's opinion. The results of the empirical studies have been included in the article. They take into account aspects like: size of the phenomenon, its symptoms, causes and preventing actions taken by schools in this regard.
PL
Artykuł przedstawia zjawisko trudności wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli. Zostały w nim zawarte wyniki badań empirycznych uwzględniające rozmiar zjawiska, jego przejawy, przyczyny, a także działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły w tym zakresie.
Year
Volume
Issue
2
Pages
97-107
Physical description
Contributors
  • Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, beatakom@kul.lublin.pl
References
  • Grzywa-Bilikiewicz A.: Czynniki środowiska szkolnego wpływające na agresywne zachowania dzieci, w: Dziecko w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, K. Kraszewski, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2008.
  • Jundziłł I.: Trudności wychowawcze w rodzinie, Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, s. 157.
  • Komorowska B.: Aksjologiczne uwarunkowania trudności wychowawczych, w: Edukacja jutra – Education of tommorow – Bildung von Morgen. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. I, red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2008.
  • Kuncewicz D.: Rozwiązywanie sytuacji trudnych w szkole – ujęcie systemowe, w: Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, red. K. Kaleta, J. Mróz, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2010.
  • Łobocki M.: Trudności wychowawcze w szkole. Zapobieganie i przeciwdziałanie, Warszawa: WSiP 1989.
  • Michałowski S.: Trudności wychowawcze w pracy z młodzieżą dorastającą i ich uwarunkowania środowiskowe, Bielsko-Biała: IKN ODN 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57bb2350-50cb-4d48-aa9b-81954f2434c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.