PL EN


2017 | 6 | 3 | 101-107
Article title

Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej

Content
Title variants
EN
Rights of the prosumer in the electricity market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do sytuacji prawnej prosumenta, jako uczestnika rynku energii elektrycznej, a ściślej podmiotu, któremu ustawodawca przyznał prawo wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule są dychotomiczne i tym samym spójne z ekonomiczną oraz prawną koncepcją prosumenta w gospodarce rynkowej, w tym na rynku energii elektrycznej. Analiza dotyczy z jednej strony sytuacji prawnej prosumenta w zakresie czynności polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej, a z drugiej warunków jej wykorzystania w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Podjęte zagadnienie jest o tyle istotne, że dopiero od 1 lipca 2016 r. obowiązuje w porządku prawnym legalna definicja prosumenta, która stanowi podstawę podjętych rozważań i tym samym wyznacza zakres praw prosumenta na rynku energii odnawialnej.
EN
This article refers to the legal status of a prosumer as a participant of the electricity market or, more precisely, to an entity to which the legislator has granted the right to produce electricity from renewable energy sources in micro-installations. The considerations presented in this article are twofold, and thus coherent with the economic and legal concept of a prosumer in the market economy, including the electricity market. The analysis concerns, on the one hand, the prosecutor’s legal situation in the field of electricity generation activities as well as, on the other hand, the conditions of the use of self generated electricity in order to meet their own needs. The issue is important because the legal definition of a prosumer is a new concept in the legal order.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
101-107
Physical description
Dates
published
2017-05-31
printed
2017-05-31
Contributors
References
  • Frąckowiak, A. (2016). W: J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk i in. (red.), Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Katner, W. (2015). Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System prawa prywatnego. (T. 9). Warszawa: C. H. Beck.
  • Koszowski, M. (2013). Prosument energetyczny i mały wytwórca energii – wdrożenie innowacji przez regulację. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetyczny. Warszawa: C. H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57c2bc89-c3db-4766-891e-17c4ae64ea91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.