PL EN


2015 | 4 | 69 - 89
Article title

Aktywność mniejszości niemieckiej w polskich wyborach samorządowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented paper is an analysis of the German minority participation in the Polish local government elections. The electoral results have been compiled and discussed together with the activity of the German associations at the local governmental level. The German minority is concentrated in the area of the Opole Silesia and is an important political factor in this region. The Germans regularly gain many seats in the commune, city and county councils, mostly in rural areas in the Western part of the Opole Voievodeship. They are also important faction in the Opole Regional Assembly. Despite the initial controversies and tensions they proved to be a solid host and an open partner for all political forces on the local political scenes. In broader perspective the participation of the German minority in the Polish local government structures is a natural process of the democratic development which is realized in Poland.
Year
Issue
4
Pages
69 - 89
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • A. Szczepański, Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku, Toruń 2013
 • B. Nitschke, Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010
 • D. Berlińska, Analiza ostatnich wyborów samorządowych i prezydenckich w województwie opolskim, „Śląsk Opolski” 1991
 • D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999
 • D. Berlińska, P. Madajczyk, Mniejszość niemiecka w Polsce, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998
 • D. Berlińska, Wybory samorządowe w województwie opolskim, „Śląsk Opolski” 1998, nr 4
 • D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa−Poznań 1999
 • Dz.U. 2005, Nr 17, poz. 141
 • G. Bartodziej, Die Deutschen in Polen – Schlesien ehemals und heute, [w:] A. Kalinowski, Die Deutsche Minderheit in Polen. Geschichte und Gegenwart, Warszawa 1996
 • G. Janusz, Udział mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2010
 • Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Warszawa, marzec 2012
 • H. Kolb, Strach przed wypędzeniem ze śląskiego raju, „Die Welt” 3.04.1998, [w:] Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010, Gliwice−Opole 2010
 • http://wybory2002.pkw.gov.pl
 • http://wybory2006.pkw.gov.pl
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl
 • J. Bartkowski, Mniejszości narodowe w Polsce w wyborach lokalnych i prezydenckich, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa 2004
 • J. Korbel, Polska − Górny Śląsk − Niemcy. Polityczny bilans 50-lecia Poczdamu, Opole 1995
 • J. Niemann, Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1989-2005, „Rocznik Łukowicki” 2009, nr 7
 • J. Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Lublin 2010
 • K. Bachmann, Niemieckie pieniądze na śląską wodę, „Die Tageszeitung” 5.05.1993, [w:] Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010, Gliwice−Opole 2010
 • K. Krawczyk, K. Sterczyński, Zachowania wyborcze mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, [w:], Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, red. J. Raciborski, Warszawa 2008
 • M. Budyta-Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002, Warszawa 2003
 • Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), Główny Urząd Statystyczny (GUS), Wybory do rad gmin. Statystyka wyborów, 19.06.1994, Województwo Opolskie, Warszawa 1994;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, GUS, Wybory do rad gmin. Statystyka wyborów, 19.06.1994, Województwo Częstochowskie, Warszawa 1994;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, GUS, Wybory do rad gmin. Statystyka wyborów, 19.06.1994, Województwo Katowickie, Warszawa 1994;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 11 października 1998 r., cz. 1: Statystyka wy- borów, Warszawa grudzień 1998;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 11 października 1998 r., cz. 2: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, t. 12: Województwo śląskie, Warszawa grudzień 1998;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 11 października 1998 r., cz. 2: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, t. 8: Województwo opolskie, Warszawa grudzień 1998
 • R. Jończy, Niemcy w Polsce po 1989 roku – kim byli i kim są. Czy raczej: Tożsamość ludności pochodzenia niemieckiego i rola tej ludności w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu opolskiego, [w:] Być Niemcem w Polsce. Ludzkie losy w wykładach i we wspomnieniach, red. M. Wittek, Opole 2011
 • R. Tkacz, Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych, „Śląsk Opolski” 2010, nr 4(73)
 • R. Tkacz, Wybory coraz mniej lokalne? Przejawy kartelizacji partii politycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym na przykładzie wyborów na Śląsku Opolskim, „Studia Wyborcze” 2008, t. 6
 • R. Tkacz, Wybory jako płaszczyzna rozwiązywania konfliktów narodowościowych. Przypadek mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Światowy dzień wyborów. Księga pamiątkowa z okazji obchodów 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, red. S.J. Jaworski, K.W. Czaplicki, Warszawa 2011
 • Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 13;
 • T. Browarek, Transformacja życia politycznego mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 roku, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalak, H. Chałupczak, Lublin 2006
 • T. Urban, Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994
 • W. Lesiuk, M. Lis, A. Trzecielińska-Polus, Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Doświadczenia pierwszej dekady realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 17 czerwca 1991 r. na przykładzie Śląska Opolskiego, Opole 2001
 • Z. Górniak, Syndrom dominacji, „Newsweek Polska” 5.11.2001, [w:] Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010, Gliwice−Opole 2010
 • Z. Kurcz, Integracja i oczekiwania mniejszości niemieckiej na Śląsku, [w:] Wybrane aspekty życia społecznego na współczesnym Śląsku, red. Z. Kurcz, Wrocław 1994
 • Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław 1995
 • Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce. Geneza, struktury, oczekiwania, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997
 • Z. Kurcz, Zachowania wyborcze mniejszości niemieckiej, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław−Warszawa−Kraków 1995
 • Z. Lentowicz, Niemiec wójtem, Białorusin w ratuszu. Mniejszości wybrały, „Rzeczpospolita” 28.06.1994, [w:] Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010, Gliwice−Opole 2010
 • Z. Lentowicz, Skutek kreski. Reforma administracyjna – na przykład Opolszczyzna, „Rzeczpospolita” 9.03.1998, [w:] Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010, Gliwice−Opole 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57c56017-f73c-4293-b2a8-57252d6835b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.