PL EN


2013 | 20 | 3 | 31-36
Article title

Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?

Authors
Content
Title variants
EN
Why are seniors a challenge for marketing?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Segment seniorów jest silnie zróżnicowany wewnętrznie, nadal część konsumentów w starszym wieku odpowiada wizerunkowi stereotypowego staruszka, który w żaden sposób nie stanowi atrakcyjnego obiektu działań dla specjalistów ds. marketingu. Jednak coraz więcej przedstawicieli pokolenia 55+ posiada cechy nowych seniorów – konsumentów, o których należy zawalczyć już teraz. Opracowanie odpowiedniej koncepcji marketing-mix dla seniorów to duże wyzwanie dla marketingu, ale perspektywa korzyści z realizacji tego ambitnego celu powinna zachęcać do poważnego potraktowania omawianej grupy docelowej. Celem artykułu jest przybliżenie obrazu współczesnego seniora oraz wskazanie konkretnych rozwiązań marketingowych warunkujących skuteczną obsługę segmentu.
EN
Seniors segment is highly diversified, still some older consumers correspond to the stereotypical image of senior who is not an attractive object for marketers. However, more and more of the 55+ generation has the characteristics of the new seniors. These are the customers, whose attention and money will became soon an object of strong competition among majority of companies. Developing an appropriate senior marketing-mix is a big challenge for marketers, but the prospect of the benefits of achieving this ambitious goal should encourage to seriously target this group. The goal of the article is to present an image of modern senior and identify particular solutions which determine the effective operation of this segment.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
31-36
Physical description
Dates
published
2013-03-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57c88078-9203-4dbc-8ba8-03b3d5c93d6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.