PL EN


2010 | 84 | 91-103
Article title

Czynniki wpływające na rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce - część 2

Authors
Title variants
EN
Factors Having Influence on Development of the Mobile Telecommunication Market in Poland - part 2
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska, jak i inne kraje w Europie szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne czynniki przez wiele lat cechował się niską penetracją rynku w porównaniu do innych krajów europejskich. Druga część artykułu o rynku telefonii komórkowej koncentruje się na scharakteryzowaniu subrynków będących częścią składową rynku telekomunikacyjnego.
EN
Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the worldwide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish telecommunication market is one of the largest in central Europe, however on account of different factors it has characterized low penetration rate for many years in comparison to other European countries. The second part of the article about the mobile telephony market focuses on the description of submarkets being parts of the telecommunication market as a whole.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2006.
  • 2. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2007.
  • 3. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2009.
  • 4. Raport "Bariery dla rozwoju infrastruktury komunikacji bezprzewodowej, Zagrożenia dla gospodarki, rozwoju regionalnego oraz absorpcji środków UE, Warszawa, 28 listopada 2006 r., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57c99845-1ce9-404a-85eb-7ce4d848b5f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.