PL EN


2017 | 17 | 43 | 475-489
Article title

Market Failures as Premises of Granting State Aid

Content
Title variants
PL
Niedoskonałości rynkowe jako uzasadnienie udzielania pomocy publicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economists from centuries have been leading discussions on the role of state in economy. Some of them are in favour of state’s wide interference in economy while others seek to limit the role of the government. One of the arguments for the necessity of state interventionism in the market mechanism is the existence of market failures. However interfering in the market without any restrictions could lead to much greater disturbances than those causing market failures. Therefore significant restrictions are placed on the role of the state in economy. In the European Union a policy of state aid is introduced, which shows when and for what purposes state support may be granted. The main aim of this article is to show how state aid influences on the market failures’ elimination. Provision of state aid is therefore justified by the presence of market failures.
PL
Współczesna sytuacja gospodarcza jest tak skomplikowana, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w oderwaniu od państwa. Wynika to z faktu, że rynek sam w sobie nie jest doskonały. Ekonomiści wskakują na wiele jego niedoskonałości wśród których do najważniejszych zalicza się zawodność konkurencji, istnienie dóbr publicznych, efekty zewnętrzne, niekompletność rynków, niepełną informację, bezrobocie, inflacja i brak równowagi. Występowanie tych niedoskonałości powoduje, że ekonomiści od wieków toczą dyskusje na temat roli państwa w gospodarce, na temat tego jak szeroki powinien być zakres ingerencji państwa w gospodarkę. Państwo może bowiem przeciwdziałać lub łagodzić występowanie niedoskonałości rynku. Dokonuje tego poprzez swoją interwencję na rynku. Jednym z instrumentów za pomocą których może ingerować w rynek jest pomoc publiczna. Pomoc publiczna może być bowiem instrumentem, który właściwie zastosowany przyczyni się do łagodzenia negatywnych efektów niedoskonałości rynkowych.
Year
Volume
17
Issue
43
Pages
475-489
Physical description
Dates
online
2017-09-15
Contributors
 • Wrocław University of Economics, Poland
redactor
References
 • Arnold, R. (2008). Microeconomics. Mason: Thomson-South-Western.
 • Aronsson, T.; Johansson-Stenman, O. (2014). State-variable public goods and social comparisons. Journal of Environmental Economics and Management 68 (2). doi:10.1016/j.jeem.2014.07.001.
 • Bartniczak B.; Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Boć, J.; Nowacki, K.; Samborska-Boć E. (2005). Ochrona środowiska. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Bochenek, M. (2010). Bruno S. Freyi Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i zawodności rynku. Ekonomia i prawo Tom VI.
 • Buchanan, J.M. (1968). The Demand and Supply of Public Goods. Chicago: Rand-McNally, Volume 5 in the series.
 • Cowen, T. (1999). Public goods&market failures. A critical examination. New Brunswick: Transaction publisher.
 • Czajkowski, M. (2005). Przyczyny niedoskonałości i zawodności rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 10 (408).
 • de Jong, J.P.J.; Hippel, E.; Gault, F.; Kuusisto, J.; Raasch, C. (2015). Market failure in the diffusion of consumer-developed innovations: Patterns in Finland. Research Policy 44 (10).
 • European Commission (2012). Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, O.J. C 326/2012
 • European Commission (2014a). Commission regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, O. J. L 187/2014.
 • European Commission (2014b). Communication from the Commission Guidelines on State aid to promote risk finance investments, O.J. C 19/2014.
 • European Commission (2015). State aid Scoreboard 2015. Country fisches. Available at: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html. Accessed 10 April 2017.
 • Fiedor, B.; Czaja, S.; Graczyk, A.; Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Fijor, J. M. (2011). Zawodność rynku jako fundament teorii dóbr publicznych. Available at:,http://mises.pl/blog/2011/07/07/fijor-zawodnosc-rynku-jako-fundament-teorii-dobr-publicznych/. Accessed 10 April 2017.
 • Gruber, J. (2007). Public finance and public policy. New York: Worth Publishers.
 • Hancher, L.; Ottervanger, T.; Slot P.J. (2012). EU State Aids. Leiden: Sweet & Maxwell.
 • Haucap, J.; Schwalbe, U. (2011). Economic principles of state aid control. Düsselforf: Institute for Competiotion Economics. Disccusion paper 17.
 • Jack, B. K.; Recalde, M. P. (2015). Leadership and the voluntary provision of public goods: Field evidence from Bolivia. Journal of Public Economics 12., doi:10.1016/j.jpubeco.2014.10.003
 • Kudła, I. (2004). Wspólnotowe aspekty udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska. In. Piontek, F. (Ed.) Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa, Bielsko-Biała, Katowice: Zeszyt Naukowy PAN.
 • Levinson, M. (1992). Nie tylko wolny rynek. Warszawa: PWE.
 • Macek, I. (2014). Dylematy nowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego. Wrocławskie studia politologiczne 17.
 • Mankiw, N. G.; Reis, R. (2010). Imperfect Information and Aggregate Supply. Available at: http://scholar.harvard.edu/files/mankiw/files/imperfect_information.pdf. Accessed 10 April 2017.
 • Modzelewska-Wąchal, E.; Pełka, P.; Stasiak, M. (2001). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Warszawa: LexisNexis.
 • Montmartin, B.; Herrera, M. (2015). Internal and external effects of R&D subsidies and fiscal incentives: Empirical evidence using spatial dynamic panel models. Research Policy 5 (44) doi:10.1016/j.respol.2014.11.013
 • Noga, A. (2015). Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji. Available at: http://www.adam-noga.pl/publikacje/item/23-zagro%C5%BCenia-utrzymania-rentowno%C5%9Bci-przedsi%C4%99biorstw.html. Accessed 10 April 2017.
 • Perman, R. (2003). Natural Resource and Environmental Economics. Essex: Pearson Education.
 • Podsiadło, P. (2013). Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje w kontekście kryzysu gospodarki Unii Europejskiej. Zarządzanie i finanse 2.
 • Rothbard, M. N. (2008). Ekonomia wolnego rynku, Tom 3. Warszawa: Wyd. Fijorr Publishing.
 • Rothschild, M.; Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. The Quarterly Journal of Economics 90(4).
 • Samuelson, P.A. (1954). Pure Theory of Public Expenditures. Review of Economics and Statistics 36.
 • Sloman, J. (2001). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWE.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Syszczak, E. (2011). Research handbook on European State Aid Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Toleubayev, K.; Jansen, K.; van Huis, A. (2010). Commodification of science and the production of public goods: Plant protection research in Kazakhstan. Research Policy 39(3).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57ce0312-e0d9-41c4-933b-54ec0763c57e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.