PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 32-41
Article title

Współczesne systemy rachunku kosztów

Authors
Title variants
EN
Contemporary cost accounting systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problematykę zastosowania nowoczesnych metod rachunku kosztów. W pierwszej części omawia się tradycyjne sposoby definiowania wysokości kosztu z uwzględnieniem metod rachunkowości finansowej. Problematyce współczesnych koncepcji kosztowych poświęcone są dalsze części pracy, w ramach których omawia się zastosowanie rachunków: kosztów działań ABC, kosztów docelowych Target Costing, kosztów ciągłego doskonalenia KeizenCosting oraz kosztów cyklu życia produktu Product Life Cycle Costing.
EN
The article presents the use of modern methods of cost accounting. The first part discusses traditional ways of defining the amount of cost, taking into account the methods of financial accounting. Further parts of the paper are devoted to the issue of contemporary cost concepts. The author discusses the use of ABC account, Target Costing, KeizenCosting and Product Life Cycle Costing.
Year
Volume
21
Issue
Pages
32-41
Physical description
Dates
published
2018-11
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
References
 • Biernacki M., Wykorzystanie rachunku kosztów cyklu życia w podejmowaniu decyzji przez touroperatorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse – Rynki finansowe – Ubezpieczenia” 2011, nr 41.
 • Błoch H., Zapanować nad kosztami, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1997.
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, (red.) B. Nitra, E. Nowak, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Cebrowski J., Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009.
 • Chwastyk P., Zastosowanie metod kosztów docelowych oraz kosztów życia produktu do szacowania kosztów procesów innowacyjnych, „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi” 2015.
 • Dobija M., Struktura i koszt kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 562.
 • Dury C., Cost and management accounting, Thomason Learning, London 2000.
 • Encyklopedia rachunkowości, (red.) M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Target Costing i Kaizen Costing jako narzędzie ciągłego doskonalenia w obszarze kosztów, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2005, nr 4.
 • Jarugowa A., Zarządzani kosztami a metody rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jarugowa, W. A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 2000.
 • Kamińska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2005.
 • Michalczyk L., Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych, „Pieniądze i Więź” 2015, nr 2.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, „Nauka i Gospodarka” 2010, nr 3.
 • Niedziółka M., Piasek A., Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2009, nr 81.
 • Nowak E., Wierzbiński E., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Pankowiak S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Powała M., Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2008, nr 1.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, (red.) G.K. Świderska, SkwP, Warszawa 2004.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (red.) A. Karmańska, Difin, Warszawa 2002.
 • Sadowska B., Rachunek kosztów działań – teoria i praktyka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 398.
 • Sobańska I, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, C.H.Beck, Warszawa 2003.
 • Sobańska I., Systemy rachunku kosztów i wyników, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, C.H.Beck, Warszawa 2006.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Strongberg B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Zyznarska-Dworczak B., Instrumentarium rachunkowości zarządczej w realizacji celów zarządzania kosztami, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2.
 • Żabiński T., Zasobowy rachunek kosztów, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2007, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57cf6181-79f3-4b3e-ab94-0e10bf9c8072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.