PL EN


2016 | 7 (798) | 91-110
Article title

Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych w perspektywie Unii Europejskiej (część 2).

Title variants
Labour Market of the Piotrków Region in the Opinion of the Unemployed from the EU Perspective - Part II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki analiz dotyczące preferencji osób bezrobotnych regionu piotrkowskiego wobec rynku pracy. Analizy przeprowadzono w odniesieniu do rynku pracy regionu piotrkowskiego jako całości. Badaniu poddanych zostało 303 osoby poszukujące pracy. Analiza preferencji osób bezrobotnych w głównej mierze miała na celu zdobycie informacji: w jakich sektorach i obszarach gospodarki bezrobotni poszukują pracy, jak długo szukają pracy, jaki posiadają poziom wykształcenia, w jaki sposób poszukują pracy, jakie posiadają kompetencje itp.
EN
This paper presents the results of analyzes on the preferences of the unemployed in the region Piotrkow to the labor market. Analyses were carried out in relation to the labor market region of Piotrkow as a whole. The study subjects were 303 job seekers. Analysis of the preferences of the unemployed mainly aimed at gaining information, such as which sectors and areas of the economy unemployed looking for a job, as long as looking for work, I have a level of education, how to find a job, they have competence, etc.
Contributors
  • dr Sylwester Bębas, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
author
  • dr Ewa Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57d0b2c8-b7ee-4a41-b098-e912d006ca85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.