PL EN


2016 | 15 | 7-13
Article title

Ewaluacja w społeczeństwie. Doświadczenia polskie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Istnieje wiele wersji narodzin badań ewaluacyjnych w polskich warunkach transformacji ustrojowych, społecznych i gospodarczych. Każda z instytucji, która w mniejszym lub większym stopniu inicjowała ich systematyczne aplikacje, uważa się za animatora ewaluacji. Warto w tym kontekście podkreślić, że stała się ona elementem poważnej refleksji, a nawet zastosowań daleko wcześniej przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a nawet przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego przed szesnastoma laty, a więc w 2000 r. W istocie myślenie ewaluacyjne, czyli potrzeba nie tylko diagnozowania, lecz także refleksji nad wartościami konkretnych rozwiązań w sferze działania systemu społecznego, stanowiło tylko komponent ogólniejszych przewartościowań i potrzeby zasadniczych reform w każdej dziedzinie życia. Jeśli właściwie zrozumiemy istotę przesłania studiów i praktyk ewaluacyjnych, to właśnie nie instrumentarium technik pomiarowych, ale umiejętnie prowadzona refleksja aksjologiczna w jej aplikatywnym wymiarze stanowi o społecznej odpowiedzialności ewaluacji. A więc nie późniejsze potrzeby technokratycznych syste¬mów zarządzania, ale wkomponowanie w strategię zmian społecznych stanowi polską drogę do ewaluacji, jak również jej fundamentalną misję o rozwojowym charakterze. To nastawienie na działania rozwojowe, a nie tylko prostą strategię zmian społecznych, jest także ważnym atrybutem znamionującym cechy wspomnianej odpowiedzialności i zapominanym często aksjomatem różnicy pomiędzy postępem, wzrostem a rozwojem.
Year
Issue
15
Pages
7-13
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Batorowska H. (2015) (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Bouchet D. (2012), Cross-cultural Communication and the Continuity of Cultures: The Role of Intercultural Dialouge. „Politeja. Jagiellonian Cultural Studies” 20/1 Mobility of Cultures: 25-29.
 • Bradley Cousins J., Earl L.M. (1995) (eds.), Participatory Evaluation in Education. Studies in Evaluation Use and Organizational Learning. London – Washington D.C.: Falmer Press.
 • Bronson D.E. (2000), Progress and Problems in Social Work Research and Evaluation in the United States. „Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Publication” 1(2).
 • Castells M. (2013), Władza komunikacji, tł. J. Jedliński, P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cullingford C. (1997) (ed.), Assessment versus Evaluation. Cassell.
 • Dahler-Larsen P. (2009), Learning-Oriented Educational Evaluation in Contemporary Society. [w:] K.E. Ryan (ed.), The SAGE International Handbook of Educational Evaluation. London: Sage Publications.
 • Guba E.G., Lincoln Y.S. (1989), Fourth Generation Evaluation. Newbury Park – London – New Delhi: Sage Publications.
 • Jaskuła S. (2015), Zastosowania ewaluacji edukacyjnej. Trzy rodzaje koncentracji. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2015/4: 238.
 • Korporowicz L. (2011), Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją. [w:] B. Niemirko, M.K. Szmigiel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, Kraków: PTDE, s. 21-29.
 • Patton M.Q. (2008), Utilization-Focused Evaluation. (4th ed.). London: Sage.
 • Szałaj M. (2013), Ewaluacja i społeczeństwo – W poszukiwaniu symbiozy. [w:] S. Ernest, A. Etmańska, J. Konkel, J. Rudnicka (red.), Ewaluacja programów operacyjnych. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, s. 103-191.
 • Tripodi T. (2000), The Contemporary Challenge in Evaluating Social Services – An International Perspective. „Journal of Social Work Research and Evaluation. An International Publication” 1(1).
 • Znaniecki F. (1998), Education and Social Change, E. Hałas (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Notes
PL
Artykuł 1. z numeru 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57d246e9-34a8-4f04-8a15-aadbfc1d4b64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.