PL EN


2017 | 2 | 57-69
Article title

The Antagonism between Secular Elites and Refugees in the context of “Theological-Political Predicament”: The Case of Turkey

Content
Title variants
PL
Antagonizm między świeckimi elitami a uchodźcami w kontekście „Problemu teologiczno-politycznego”. Sprawa Turcji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The presence of Syrian refugees within the 4-million population in Turkey has led the left/secularist/ Kemalist wingers to be interlocked around the discourse that “we are turned into second class citizens in our own homeland”. The refugees who offer to their hosts the opportunity to expose the Turkish hospitality towards innocent people who escaped the war and due to the same reason are treated as the object of humiliation have been instrumentalized as an event (Badiou) or an ecxeption (Schmitt) to transform the given in the political arena by the entire political spectrum. In this paper, we argue that the refugees serve as the founding uncertainty within the process of “normalization (and normization) of the exception” through non-spatialization or broadening of the perception of threat in accordance with friend-enemy distinction. At the same time, they are used as a weapon that makes legitimate interventions by the sovereign who converts the current crisis into a permanent situation. In the case of Turkey, the determinant in both the antagonism and the friendship towards Syrian refugees is their identity based on a property of being Arabian Muslims. In this framework, we will argue that the resentments towards Syrian refugees by secularist/Kemalist circles can be treated as an example of the eternal problem in the context of Straussian concept of the “theological-political predicament”.
PL
Obecność uchodźców syryjskich w czteromilionowej populacji Turcji skłoniła działaczy lewicy/ sekularystów/kemalistów do skoncentrowania się wokół dyskursu mówiącego o tym, że „staliśmy się obywatelami drugiej kategorii w naszej własnej ojczyźnie”. Uchodźcy oferujący swym gospodarzom możliwość wyeksponowania tureckiej gościnności wobec niewinnych ludzi, którym udało się uciec przed wojną, i którzy z tego samego powodu narażeni są na upokorzenie, zostali zinstrumentalizowani jako „zdarzenie” (Badiou) lub „wyjątek” (Schmitt) celem przekształcenia istniejącego status quo na arenie politycznej przez całe polityczne spektrum. W niniejszym artykule argumentujemy, że uchodźcy stanowią podstawowe źródło niepewności w procesie „normalizacji (i normizacji) wyjątku” poprzez rozmycie granic lub poszerzenie zakresu postrzegania zagrożenia w kontekście przyjaciel-wróg. Jednocześnie wykorzystuje się ich jako broń uzasadniającą interwencje władz, które przekształcają obecny kryzys w sytuację permanentną. W przypadku Turcji determinantem zarówno antagonizmu, jak i przyjaźni wobec syryjskich uchodźców jest ich tożsamość, która jest tożsamością arabskich muzułmanów. W tym kontekście będziemy argumentować, że niechęć kręgów sekularystów/kemalistów wobec syryjskich uchodźców można traktować jako przykład odwiecznego problemu w świetle konceptu „teologiczno-politycznego problemu” Straussa.
Contributors
author
 • Department of Philosophy, Uludag University
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Agamben, G. (2005). State of Exception. trans. K. Attell. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Badiou, A. (2005a). Being and Event, trans. Oliver Feltham. New York: Continuum.
 • Badiou, A (2005b). Metapolitics, trans. Jason Barker. New York: Verso.
 • Benhabib, S. (1996).The Democratic Moment and the Problem of Difference. In: S. Benhabib (Ed.) Democracy and Difference (3–19), Princeton: Princeton University Press.
 • Benjamin, W. (1968). Illuminations. trans. H. Zohn. New York: Shocken Books.
 • Bora, Tanıl. (2002). Arap Düşmanlığı Üzerine, https://mkaymak.wordpress.com/2013/10/05/arap-dusmanligi-uzerine/
 • Critchley, S. (2012). The Faith of the Faithless. New York: Verso.
 • Gentile, E. (2000). The Sacralisation of politics: Definitions, interpretations and reflections on the question of secular religion and totalitarianism, Totalitarian Movements and Political Religions, 1:1, 18–55.
 • Günsoy, F. (2010). Felsefe ile Teolojinin Kavşağında: Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan. İstanbul: Paradigma Press.
 • La Vopa, A.J. (1993). Jews and Germans: Old Quarrels, New Departures. Journal of the History of Ideas, 54 (4), 675–695.
 • Modood, T. (2013). Multiculturalism, Cambridge: Polity Press.
 • Morgan, M.L. (1981) The Curse of Historicity: The Role of History in Leo Strauss’s Jewish Thought. The Journal of Religion, 61 (4), 345–363.
 • Mouffe, C. (1999). Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?. Social Research, 66 (3), 745–758.
 • Negri, A. (2010). Is It Possible to Be Communist Without Marx?. Critical Horizons, 12(1), (5–14).
 • Ojakangas, M. (2005). Philosophies of “Concrete” Life: From Carl Schmitt to Jean-Luc Nancy. Telos, 132, 25–45.
 • Rabinbach, A. (1997). In the Shadow of Catastrophe: German Intellectuals between Apocalypse and Enlightenment. USA: University of California Press.
 • Ray, E. (2015) http://www.debatingeurope.eu/2015/02/02/should-people-keep-their-religiousbeliefs- private/#.WLgBGfmLS00.
 • Rorty, R. (2009). Philosophy and The Mirror of Nature. USA: Princeton University Press (2006. Felsefe ve Doğanın Aynası. trans. Funda Günsoy. Istanbul: Paradigma Press)
 • Schmitt, C. (1985). The Political Theology: four chapters on the concept of Sovereignity. trans: George Schwab. Cambridge. MIT Press.
 • Scruton, R. (1997). Kant, German Philosophers: Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Oxford: Oxford University Press.
 • Strauss, L. (1964). The City and Man. Chicago. Rand McNally & Company.
 • Strauss, L. (1997). Spinoza’s Critique of Religion. trans. E.M. Sinclair. Chicago: University of Chicago Press.
 • Strauss, L. (1983). Introductory Essay for Hermann Cohen, Religion of Reason out of the Sources of Judaism. Studies in Platonic Political Philosophy, Chicago: University of Chicago Press.
 • Smith, S.B. (2007). Leo Strauss and Modern Jewish Thought. In: Michael L. Morgan-Peter Eli Gordon (Eds). The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy. 147–170. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Weber, M. (1948). Politics as a vocation. In: From Max Weber, trans: H.H. Gerth, C.W. Mills. London: Routledge.
 • Zank, M. (2002). Introduction. In. Michael Zank (ed). Leo Strauss: the Early Writings (1921– 1932). 3–52. State University of New York Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451–2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57e1cc2c-44c0-42b8-ac65-d6c1132435cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.