PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 137-150
Article title

Kredyty na poprawę warunków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach i rodzin zagrożonych, Bułgaria

Content
Title variants
EN
Home–improvement loans for low-income families and families at risk, Bulgaria
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program jest innowacyjną odpowiedzią na priorytet rządu Bułgarii dotyczący deinstytucjonalizacji (odchodzenia od opieki instytucjonalnej nad dziećmi). Program uruchomiony w 2008 r. ma na celu zapewnienie pozytywnych zmian społecznych poprzez wspieranie dobrej jakości usług adresowanych do dzieci zagrożonych wykluczeniem w lokalnej społeczności oraz przez poprawę warunków życiowych i sanitarnych rodzin o niskich dochodach i rodzin zagrożonych, oferując nieoprocentowane pożyczki na niewielkie remonty domowe. Pożyczki są finansowane przez Habitat Bułgaria i administrowane przez partnerskie organizacje w lokalnych społecznościach. Spłacane kwoty są ponownie przeznaczane na pożyczki, co zapewnia trwałość i ciągłość programu. Celem długoterminowym jest opracowanie skalowalnego, ogólnokrajowego mikroinstrumentu finansowego.
EN
The programme is an innovative response to the Bulgarian Government’s deinstitutionalisation priority. Launched in 2008, it aims to facilitate positive social change by assisting in the provision of quality, communitybased services for disadvantaged children and by improving the living and sanitary conditions of low-income families and families ‘at risk’ through no-interest loans for small home renovations. The loans are capitalised by Habitat Bulgaria and administered by ‘partner’ community-based organisations. Re-payments are ‘recycled’ to ensure programme sustainability and continuity. The longer term objective is to develop a scalable, country-wide micro fi nancing facility.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57e681c8-31ac-42c5-b968-bb97c7a7da1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.