PL EN


2014 | 2(79) | 13-24
Article title

Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej

Authors
Title variants
EN
Insurance Secrecy Beneficiary
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka prawna beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zagadnień praktycznych, nie była dotychczas przedmiotem publikacji naukowej. Wydaje się jednak, że ten stan rzeczy nie wynika z marginalnego znaczenia tej instytucji, a raczej z dotychczasowego upraszczania analizy tego zagadnienia . Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wykładni pojęcia „tajemnica ubezpieczeniowa” oraz w konsekwencji określenie zakresu podmiotowego beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej. Wynikiem analizy jest natomiast wskazanie skutków prawnych przyjęcia zaprezentowanego rozumienia de lege lata beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej i wnioski de lege ferenda.
EN
Legal issues related to an insurance secrecy beneficiary, taking into consideration practical aspects have not been a subject of scientific publications so far. However, this situation does not seem to result from the marginal importance of this institution, but rather from the simplified analysis of the topic. The aim of this article is to present the interpretation of the "insurance secrecy" notion and consequently the subjective scope of the "insurance secrecy beneficiary." Furthermore, the outcome of the study indicates legal effects of the adoption of the presented de lege lata understanding of the insurance secrecy beneficiary and de lege ferenda conclusions.
Year
Volume
Pages
13-24
Physical description
Contributors
author
  • Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57f2b6a1-19ac-466c-9447-e3bc1b8b3a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.