PL EN


2014 | 2 | 25-34
Article title

MODEL OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ MENEDŻERÓW W KONTEKŚCIE KONCEPCJI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
OCCUPATIONAL PERSONALITY MODEL OF MANAGERS IN THE CONTEXT CONSTANT INDIVIDUAL TRAITS OF PERSONALITY CONCEPT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane menedżerom, również dotyczące ich osobowości. Przeanalizowano ich osobowość w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości. Wskazano pożądane u tych osób wartości tych cech ze względu na ich efektywne funkcjonowanie.
EN
Requirements expected from managers are discussed in the paper, including those related to their personalities. Managers personalities were analyzed in the context of constant individual personality traits. Desired value levels of those traits were identified with regard to the efficiency of their professional performance.
Contributors
author
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
 • Caruso D.R., Salovey P., Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 • Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 • Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawca: „Menadżer”, Łódź 2000.
 • Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Wydawca: SLG International Training Center, Warszawa 2010.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • Wilsz J., Model osobowości zawodowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenie cywilizacyjne – wyzwania dla bezpieczeństwa, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Wydawca: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Częstochowa 2013.
 • Wilsz J., Osobowość niemieckich menedżerów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości, [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XI, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2009.
 • Wilsz J., Stałe właściwości sterownicze kierownika determinujące pożądane w jego pracy umiejętności, [w:] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, red. B. Pietrulewicz, Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 • Wilsz J., Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57f2de3d-30ff-4f4a-ba8e-3067219485de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.