PL EN


2015 | 60 | 5 (364) | 27-38
Article title

Skuteczność i efektywność kontroli administracji - zbiory danych (big data) i możliwość ich wykorzystania

Content
Title variants
EN
Big Data and Opportunities for Its Use – Effectiveness of Administration Auditing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The use of information systems in contemporary administration has been constantly growing. In Poland this trend is still at an early stage of development, however it can be expected that its importance will be also gradually increasing. From the perspective of administration auditing, the growing application of information systems in the public sector is advantageous, because it creates new opportunities for administration auditing. This is due to the fact that many activities undertaken by the administration with the use of such systems leave digital traces, which allows for tracking entities that undertake these activities. Such traces are attributed to more and more activities, as a result of which big data is being created. Administration auditing may be performed on the basis of big data, and additionally such a process can be, to a large extent, IT-based and automated, thanks to which auditing will be more effective and less costly, and thus more efficient.
Year
Volume
60
Issue
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2015-10
Contributors
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Szpor G. 2014. W Wstęp. W Internet. Publiczne bazy danych i Big data, s. XII. Warszawa
 • Horzyk A. 2013. Sztuczne systemy skojarzeniowe i asocjacyjna sztuczna inteligencja. Warszawa.
 • Flasiński M. 2011. Wstęp do sztucznej inteligencji. Warszawa.
 • L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa 2009.
 • Wójcik W. (red.). 2008. Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji – od teorii do praktyki. Lublin.
 • Lula P., G. Paliwoda-Pękosz, R. Tadeusiewicz. 2007. Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Kraków
 • Owoc M. (red.). 2006. Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe. Wrocław
 • Józefowska J. (red.). 2005. Zarządzanie i technologie informacyjne. T. 2. Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Katowice.
 • Kiedrowicz M. 2014. W Dostęp do publicznych zasobów danych – Big data czy Big brother. W Internet. Publiczne bazy danych i Big data. Warszawa.
 • Maciejewski M. 2014. W O pojęciu jawności i jawności rozszerzonej. W Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu, Księga pamiątkowa ku czci prof. T. Górzyńskiej. Warszawa.
 • Stahl M. 2013. W Akty kontroli. W System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji, t. 5. Warszawa.
 • Błaś A., J. Boć, J. Jeżewski. 2004. Administracja publiczna. Wrocław.
 • Niewiadomski Z., Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor. 2011. Prawo administracyjne. Warszawa
 • Jagielski J. 2006. Kontrola administracji publicznej. Warszawa.
 • Zimmermann J. 2008. Prawo administracyjne. Warszawa
 • Lang J., J. Służewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska 1995. Polskie prawo administracyjne. Warszawa
 • Fajgielski P. 2007. Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Wrocław.
 • Fazekas M., I. Tóth. 2014. “New Ways to Measure Institutionalised Grand Corruption in Public Procurement”. U4 Brief nr 9.
 • Rubinstein I., 2013. “Big Data: The End of Privacy or a New Beginning?”. International Data Privacy Law vol. 3 nr 2.
 • Crawford K., J. Schultz. 2014. “Big Data and Due Process: Towards a Framework to Redress Predictive Privacy Harms”. Boston College Law Review vol 55, nr 1.
 • Szafrański B., 2014. W Realizacja zadań publicznych a Big data. W Internet. Publiczne bazy danych i Big data. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57f4c6de-9a02-4a2e-821c-f9026f22ec45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.